Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wtorek, 12 września 2017 r.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Pyrzyńskiej

12 września 2017 r. mgr Agata Pyrzyńska, doktorantka Centrum Studiów Wyborczych UMK obroniła rozprawę doktorską, zatytułowaną Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym. Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej Sokala, kierownik CSW UMK.

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Seminarium o tajności głosowania

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, 2 lutego 2017 r., działające przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego ELEKTOR organizuje seminarium na temat Realizacja zasady tajności głosowania w polskim systemie wyborczym. Wśród uczestników seminarium znajdą się przedstawiciele doktryny praktycy i teoretycy wyborów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Kolejny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego

W ramach obchodów Światowego Dnia Wyborów, przypadającego na dzień 2 lutego 2017 r., odbędzie się tradycyjny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Tym razem prelekcję wygłosi Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a jej tematem będzie Kryzys wyborów czy kryzys demokracji liberalnej?

Aktualności

Wtorek, 12 września 2017 r.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Agaty Pyrzyńskiej

12 września 2017 r. mgr Agata Pyrzyńska, doktorantka Centrum Studiów Wyborczych UMK obroniła rozprawę doktorską, zatytułowaną Zadania nadzorcze Państwowej Komisji Wyborczej w polskim prawie wyborczym. Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej Sokala, kierownik CSW UMK.

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Seminarium o tajności głosowania

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, 2 lutego 2017 r., działające przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego ELEKTOR organizuje seminarium na temat Realizacja zasady tajności głosowania w polskim systemie wyborczym. Wśród uczestników seminarium znajdą się przedstawiciele doktryny praktycy i teoretycy wyborów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Kolejny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego

W ramach obchodów Światowego Dnia Wyborów, przypadającego na dzień 2 lutego 2017 r., odbędzie się tradycyjny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Tym razem prelekcję wygłosi Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a jej tematem będzie Kryzys wyborów czy kryzys demokracji liberalnej?

Archiwum aktualności   »  

Najnowsze publikacje

Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym

Do sprzedaży trafiła monografia dr Jarosława Zbieranka poświęcona alterantywnym procedurom głosowania w polskim prawie wyborczym.

Mieszane systemy wyborcze.Cele, rozwiązania, konsekwencje

Wydana została monografia dr Bartłomieja Michalaka pt. "Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje".

Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych

Ukazał się "Leksykon prawa wyborczego i referndalnego oraz systemów wyborczych": autorstwa dr Bartłomieja Michalaka, prof. Andrzeja Sokali oraz dr Piotra Uziębły.

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoSzkoła wyborówDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl