Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Niedziela, 14 kwietnia 2019 r.

Szósta konferencja o wyzwaniach prawa wyborczego na WPiA UMK w Toruniu

15 maja br. na WPiA UMK w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. Termin zgłoszeń udziału upływa 28 kwietnia br.

Niedziela, 20 stycznia 2019 r.

Seminarium o eurowyborach

W związku z przypadającym w dniu 7 lutego br., Światowym Dniem Wyborów, corocznym świętem demokracji, Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor, działające przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu, z przyjemnością zaprasza do udziału w projekcie, pt. Jak promować udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wtorek, 15 stycznia 2019 r.

Wykład im. prof. dra Wacława Komarnickiego, 7 lutego 2019 r.

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, który przypada w pierwszy czwartek lutego, odbędzie się tradycyjny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Prelekcję pt. „ Niegodność wyborcza: instytucja potrzebna czy niepotrzebne ograniczenie praw wyborczych” wygłosi prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Anna Rakowska-Trela, pracownik Katedry Praw Konstytucyjnego, związana z Łódzkim Centrum Studiów Wyborczych.

Aktualności

Niedziela, 14 kwietnia 2019 r.

Szósta konferencja o wyzwaniach prawa wyborczego na WPiA UMK w Toruniu

15 maja br. na WPiA UMK w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. Termin zgłoszeń udziału upływa 28 kwietnia br.

Niedziela, 20 stycznia 2019 r.

Seminarium o eurowyborach

W związku z przypadającym w dniu 7 lutego br., Światowym Dniem Wyborów, corocznym świętem demokracji, Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego Elektor, działające przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu, z przyjemnością zaprasza do udziału w projekcie, pt. Jak promować udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Wtorek, 15 stycznia 2019 r.

Wykład im. prof. dra Wacława Komarnickiego, 7 lutego 2019 r.

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, który przypada w pierwszy czwartek lutego, odbędzie się tradycyjny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Prelekcję pt. „ Niegodność wyborcza: instytucja potrzebna czy niepotrzebne ograniczenie praw wyborczych” wygłosi prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Anna Rakowska-Trela, pracownik Katedry Praw Konstytucyjnego, związana z Łódzkim Centrum Studiów Wyborczych.

Archiwum aktualności   »  

Najnowsze publikacje

Wokół wyborów i prawa wyborczego

Publikacja zawiera dziesięć wykładów im. Prof. dr Wacława Komarnickiego, wygłoszonych na przestrzeni lat 2008 - 2018. Jest ona dedykowana pomysłodawcy inicjatywy wykładów - prof. dr hab. Andrzejowi Sokali.

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl