Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wtorek, 15 stycznia 2019 r.

Wykład im. prof. dra Wacława Komarnickiego, 7 lutego 2019 r.

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, który przypada w pierwszy czwartek lutego, odbędzie się tradycyjny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Prelekcję pt. „ Niegodność wyborcza: instytucja potrzebna czy niepotrzebne ograniczenie praw wyborczych” wygłosi prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Anna Rakowska-Trela, pracownik Katedry Praw Konstytucyjnego, związana z Łódzkim Centrum Studiów Wyborczych.

Aktualności

Wtorek, 15 stycznia 2019 r.

Wykład im. prof. dra Wacława Komarnickiego, 7 lutego 2019 r.

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, który przypada w pierwszy czwartek lutego, odbędzie się tradycyjny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Prelekcję pt. „ Niegodność wyborcza: instytucja potrzebna czy niepotrzebne ograniczenie praw wyborczych” wygłosi prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Anna Rakowska-Trela, pracownik Katedry Praw Konstytucyjnego, związana z Łódzkim Centrum Studiów Wyborczych.

Poniedziałek, 29 października 2018 r.

Zmarł Min. Kazimierz Wojciech Czaplicki

Z wielikm smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ministra Kazimierza Wojciecha Czaplickiego, Sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej i Szefa Krajowego Biura Wyborczego w latach 1991 - 2014, członka Rady Programowej Centrum Studiów Wyborczych.

Czwartek, 31 maja 2018 r.

V edycja Konferencji: Wyzwania współczesnego prawa wyborczego

25 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat wyzwań przed którymi stoi prawo wyborcze. Obrady otworzył prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan WPiA UMK w Toruniu, a patronat nad wydarzeniem udzieliła m.in.: Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Rzecznik Praw Obywatelskich i czasopismo „Studia Wyborcze”.

Archiwum aktualności   »  

Najnowsze publikacje

Wokół wyborów i prawa wyborczego

Publikacja zawiera dziesięć wykładów im. Prof. dr Wacława Komarnickiego, wygłoszonych na przestrzeni lat 2008 - 2018. Jest ona dedykowana pomysłodawcy inicjatywy wykładów - prof. dr hab. Andrzejowi Sokali.

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl