Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Seminarium o tajności głosowania

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, 2 lutego 2017 r., działające przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego ELEKTOR organizuje seminarium na temat Realizacja zasady tajności głosowania w polskim systemie wyborczym. Wśród uczestników seminarium znajdą się przedstawiciele doktryny praktycy i teoretycy wyborów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Kolejny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego

W ramach obchodów Światowego Dnia Wyborów, przypadającego na dzień 2 lutego 2017 r., odbędzie się tradycyjny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Tym razem prelekcję wygłosi Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a jej tematem będzie Kryzys wyborów czy kryzys demokracji liberalnej?

Aktualności

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Seminarium o tajności głosowania

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, 2 lutego 2017 r., działające przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego ELEKTOR organizuje seminarium na temat Realizacja zasady tajności głosowania w polskim systemie wyborczym. Wśród uczestników seminarium znajdą się przedstawiciele doktryny praktycy i teoretycy wyborów oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Środa, 11 stycznia 2017 r.

Kolejny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego

W ramach obchodów Światowego Dnia Wyborów, przypadającego na dzień 2 lutego 2017 r., odbędzie się tradycyjny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Tym razem prelekcję wygłosi Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a jej tematem będzie Kryzys wyborów czy kryzys demokracji liberalnej?

Niedziela, 13 listopada 2016 r.

Nowa monografia o tajności głosowania

Z niekrytą satysfakcją informujemy, że nakładem Wydawnictwa TNOiK Dom Organizatora ukazała się monografia dr. Radosława Zycha pt. Istota i gwarancje zasady tajności głosowania w polskim prawie wyborczym.

Archiwum aktualności   »  

Najnowsze publikacje

Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym

Do sprzedaży trafiła monografia dr Jarosława Zbieranka poświęcona alterantywnym procedurom głosowania w polskim prawie wyborczym.

Mieszane systemy wyborcze.Cele, rozwiązania, konsekwencje

Wydana została monografia dr Bartłomieja Michalaka pt. "Mieszane systemy wyborcze. Cele, rozwiązania, konsekwencje".

Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych

Ukazał się "Leksykon prawa wyborczego i referndalnego oraz systemów wyborczych": autorstwa dr Bartłomieja Michalaka, prof. Andrzeja Sokali oraz dr Piotra Uziębły.

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoSzkoła wyborówDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl