Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Czwartek, 31 maja 2018 r.

V edycja Konferencji: Wyzwania współczesnego prawa wyborczego

25 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat wyzwań przed którymi stoi prawo wyborcze. Obrady otworzył prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan WPiA UMK w Toruniu, a patronat nad wydarzeniem udzieliła m.in.: Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Rzecznik Praw Obywatelskich i czasopismo „Studia Wyborcze”.

Poniedziałek, 5 lutego 2018 r.

10 lat Centrum i kolejny Światowy Dzień Wyborów

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wyborów były wyjątkowe. Pierwszym ku temu powodem była rocznica 10-ciu lat działalności naszej jednostki i zorganizowana z tej okazji konferencja naukowa. Drugim, wejście w życie w przeddzień wyborczego święta, obszernej nowelizacji kodeksu wyborczego, która stała się głównym tematem dyskusji.

Aktualności

Czwartek, 31 maja 2018 r.

V edycja Konferencji: Wyzwania współczesnego prawa wyborczego

25 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat wyzwań przed którymi stoi prawo wyborcze. Obrady otworzył prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan WPiA UMK w Toruniu, a patronat nad wydarzeniem udzieliła m.in.: Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Rzecznik Praw Obywatelskich i czasopismo „Studia Wyborcze”.

Wtorek, 16 stycznia 2018 r.

X-lecie Centrum Studiów Wyborczych UMK

W tym roku obchody Światowego Dnia Wyborów połączone będę z dziesięcioleciem działalności naszej jednostki. Z tej okazji zorganizowana zostanie konferencja naukowa.

Wtorek, 16 stycznia 2018 r.

Studenckie seminarium o wolnych wyborach

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, 1 lutego 2018 r., działające przy Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego ELEKTOR organizuje seminarium na temat Realizacja zasady wolnych wyborów w polskim prawie wyborczym.

Archiwum aktualności   »  

Najnowsze publikacje

Wokół wyborów i prawa wyborczego

Publikacja zawiera dziesięć wykładów im. Prof. dr Wacława Komarnickiego, wygłoszonych na przestrzeni lat 2008 - 2018. Jest ona dedykowana pomysłodawcy inicjatywy wykładów - prof. dr hab. Andrzejowi Sokali.

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl