Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Eksperci Centrum na semianrium u Rzecznika Praw Obywatelskich

Eksperci CSW na semianrium u RPO

Wtorek, 5 marca 2013 r.

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyło się seminarium nt. Głosowanie osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.

Celem semianrium było zaprezentowanie wyników badań ujętych w raporcie pt. „Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami — analiza i zalecenia”, który wydany został w zeszłym roku. Przedstawione one zostały w trzech grupach: 1. procedury głosowania — stan obecny i rekomendacje, 2. zagadnienia organizacyjno — techniczne głosowania w lokalu wyborczym, 3. informowanie o ułatwieniach w głosowaniu przez Annę Błaszczak z Biura Rzecznika oraz dr Jarosława Zbieranka z CSW UMK (na zdjęciu powyżej fot. AF.).

BRPO eksperci.jpg

Do wyników raportu odnieśli się kolejno zaproszeni eksperci — sędzia Stefan Jan Jaworski, Przewodniczący PKW, Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki, Szef Krajowego Biura Wyborczego, Senator RP Witold Gintowt — Dziewałtowski oraz prof. Andrzej Sokala (na zdjęciu powyżej fot. AF). Podczas dyskusji, w której głos zabrali między innymi: prof. Krzysztof Skotnicki (CSW UŁ), dyr Anna Lubaczewska (KBW — delegatura w Warszawie) oraz prof. Andrzej Mączyński (PKW) podniesione zostały takie kwestie jak np.: dobór  i szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych, dostępność w lokalach wyborczych do nakładek w alfabecie Braille'a czy zaświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu w głosowaniu korespondencyjnym.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl