Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Delegacja Senatu Indonezji » 10 lat CSW i kolejny GED

10 lat Centrum i kolejny Światowy Dzień Wyborów

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Wyborów były wyjątkowe. Pierwszym ku temu powodem była rocznica 10-ciu lat działalności naszej jednostki i zorganizowana z tej okazji konferencja naukowa. Drugim, wejście w życie w przeddzień wyborczego święta, obszernej nowelizacji kodeksu wyborczego, która stała się głównym tematem dyskusji.

Z zaproszenia do udziału w konferencji skorzystało grono zacnych gości. Państwową Komisję Wyborczą reprezentowali sędziowie Sylwester Marcinak, zastępca przewodniczącego, sędzia Krzysztof Strzelczyk oraz min. Beata Tokaj, sekretarz Komisji oraz Szef Krajowego Biura Wyborczego. Obecny był Prezydent Miasta Torunia — p. Michał Zaleski, liczne grono komisarzy wyborczych ( z Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Łodzi i Torunia) oraz dyrektorów delegatur KBW (z Bydgoszczy, Gdańska,Kielc, Krakowa, Łodzi, Olsztyna, Płocka, Torunia, Warszawy, Włocławka). Naukowcy, zajmujący się wyborami przybyli z ośrodków akademickich z Białegostoku, Gdańska, Łodzi, Olsztyna, Poznania, Warszawy, Wrocławia. Nie zabrakło również toruńskich badaczy.

Preludium dla konferencji było zorganizowane przez SKNPW Elektor seminarium nt. Realizacji zasady wolnych wyborów w polskim prawie wyborczym. Wystąpienia studentów dotyczyły kwestii ważnych i aktualnych tj. zmiany w administracji wyborczej, wprowadzenie dwukadencyjności organów wykonawczych gmin czy obserwatotów wyborów.

Obrady rozpoczęły się o godz. 12.00. Pierwszemu panelowi przewodniczył prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki.  Wygłoszone zostały trzy referaty. Jako pierwsza prof. dr hab. Agnieszka Bień-Kacała mówiła o konsekwencje judykalizacji polityki dla prawa wyborczego. Następnie prof. dr hab. Anna Rakowska-Trela z CSW UŁ przedstawiła wystąpienie nt. Zasady demokratycznego państwa prawnego a zmian w prawie wyborczym. Na zakończenie dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, WPiA UWM opowiedziała o Kobiecym obliczu wyborów parlamentarnych: przeszłości i teraźniejszości.

W kolejnej cześci prowadzonej przez prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego, Dziekana WPiA UMK zaprezentowana została książka „Wokół wyborów i prawa wyborczego. Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego dedykowana prof. dr hab. Andrzejowi Sokali, pomysłodawcy i KIerownikowi CSW UMK. Gratulacje złożyli Prezydent Miasta Torunia — p. Michał Zaleski oraz JM Rektor UMK — prof. dr hab. Andrzej Tretyn. W imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara głos zabrał dr Jarosław Zbieranek odczytując list okolicznościowy.  Odczytana została również korespondencja od Min. Kazimierza Wojciecha Czaplickiego — wieloletniego Szefa KBW. Po wręczeniu publikacji prof. Sokali zabrał on głos dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu jednostki. Następnie odbyła się debata między dotychczasowymi referentami wykładów im. porf. dr. Komarnickiego. Swoje stanowisko w kwestiach wyborczego prawa i praktyki ostatniej dekady, jak i stanu opinii publicznej w tym zakresie przedstawili: prof. Jacek Sobczak, prof. Marek Chmaj, prof. Zbigniew Witkowski, prof. Piotr Uziębło, prof. Krzysztof Sktonicki oraz prof. Andrzej Antoszewski.

Tradycyjnnie zwieńczeniem obchodów był wykład im. prof. dr. Wacława Komarnickiego. O zasadzie tajności głosowania w kodeksie wyborczym mówił prof. dr hab. Marek Chmaj z Uniwersytetu SWPS. Pan Profesor skupił się na tegorocznych zmianach w prawie w wskazanym zakresie, jak również na okolicznościach uchwalania parwa w Sejmie. Po wykładzie miała miejsce dyskusja.

panel pań.jpg (oryginalna)

fot. dr M. Serowaniec

IMG_0486.jpg

fot. A. Romański

ksiega mowy.jpg

fot. dr M. Serowaniec

debata.jpg (oryginalna)

fot. A. Romański

szef i chmaj.jpg

fot. dr M. Serowaniec

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl