Decyduję, więc głosuję!

Opieka medialna nad akcją
Celem akcji jest przybliżenie osobom, które korzystały już z prawa głosu lub skorzystają z niego niebawem po raz pierwszy, ciekawych zagadnień związanych z wyborami. Poparcie dla aktywnego i świadomego udziału młodzieży w życiu publicznym wyrazili także artyści. Gwiazdy dające koncerty w klubie „Od Nowa” podpisały hasłem akcji swoje plakaty koncertowe i przekazały Centrum Studiów Wyborczych UMK i Studenckiemu Kołu Naukowemu Prawa Wyborczego „Elektor”.