Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » CSW UŁ zaprasza na promocję książki

CSW UŁ zaprasza na promocję książki

Wtorek, 9 kwietnia 2013 r.

Centrum Studiów Wyborczych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na seminarium – promocję książki External voting w wybranych państwach europejskich, pod redakcją prof. Krzysztofa Skotnickiego.

Seminarium odbędzie się za tydzień (16 kwietnia 2013 roku) o godz. 11.00 w Sali Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Książka, stanowiąca inspirację zorganizowania seminarium, dotyczy problemu zapewniania udziału w wyborach oraz referendum i możliwości głosowania osobom przebywającym poza granicami własnej ojczyzny.

Promocja będzie połączona z wręczeniem Centrum Studiów Wyborczych UŁ medalu Państwowej Komisji Wyborczej Iudices electionis custodes.

Podczas seminarium krótkie referaty o rozwiązaniach zapewniających możliwość głosowania obywatelom przebywającym za granicą w różnych państwach europejskich, w tym w Polsce, we Francji, Austrii, Hiszpanii oraz we Włoszech, wygłoszą: prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, dr Anna Chmielarz-Grochal, dr Anna Rakowska-Trela oraz dr Maciej Rakowski.

za: https://ksiegarnia.uni.lodz.pl/index.php/main:news,actual

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl