Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: O Centrum » Pracownicy

Pracownicy Centrum Studiów Wyborczych

prof. dr hab. Andrzej Sokala — kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK oraz Katedry Prawa Rzymskiego Wydziału Prawa i Administracji UMK. Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK. W latach 2004 — 2012 Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK. W latach 1991-2004 dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. W latach 2003-2005 sędzia Trybunału Stanu. Specjalizuje się w prawie wyborczym i prawie rzymskim. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych z zakresu tych dziedzin. Członek jury ogólnopolskiego konkursu „Parlamentaryzm w dziejach Polski”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz demokratyzacji prawa wyborczego i przeprowadzanych wyborów (2000 r.) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005 r.). Obecnie najwięcej uwagi badawczej poświęca zagadnieniu administracji wyborczej.

A.FASZCZA 26.jpg

dr Anna Frydrych-Depka — od czerwca 2008 roku asystent w Centrum Studiów Wyborczych UMK. Absolwentka dwóch kierunków na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Swoją uwagę koncentruje na istocie zasady bezpośredniości wyborów oraz systemach wyborczych w znaczeniu wąskim, zwłaszcza systemach wyborczych stosowanych na Węgrzech.

mgr Paweł Raźny — asystent w Centrum Studiów Wyborczych (od 2016); politolog; administratywista; absolwent Instytutu Nauk Politycznych oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; swoje dotychczasowe zainteresowania badawcze koncentrował wokół zagadnienia realizacji zasady wolnych wyborów i głosowania za granicą; uczestnik wielu konferencji; autor licznych publikacji naukowych.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl