Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » O zmianach w prawie wyborczym na UWM

O zmianach w prawie wyborczym na UWM

Paweł Raźny

Poniedziałek, 12 maja 2014 r.

12. maja 2014 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kierunki zmian w prawie wyborczym”, która została zorganizowana pod patronatem Sędziego Stefana Jana Jaworskiego, Przewodniczącego PKW w Centrum Konferencyjnym UWM w Olsztynie. Wśród uczestników tego wydarzenia znaleźli się przedstawiciele CSW UMK w osobach prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, dr. hab. Marka Sobczyka, dr. Jarosława Zbieranka i doktorantów jednostki.


Organizatorem konferencji była Katedra Prawa Konstytucyjnego z Wydziału Prawa i Administracji UWM. Składała się ona z dwóch paneli obejmujących referaty badaczy wyborów i inspirowaną nimi dyskusję. W pierwszym z nich, moderowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Sokalę, przewidziano wystąpienia poświęcone: niezbędnym zmianom w konstytucyjnej regulacji problematyki wyborczej (prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, UŁ), światowym trendom zmian w prawie wyborczym (prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, UWM), ocenom propozycji nowelizacji kodeksu wyborczego w latach 2011-2014 (dr hab. Piotr Uziębło, UG), problemowi konstytucjonalizacji PKW (dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, UMK) oraz zagadnieniom związanym z odpowiedzialnością parlamentarzysty (dr hab. Dariusz Dudek, KUL).

Drugi panel, prowadzony przez dr hab. Dorotę Lis-Staranowicz (UWM), obejmował referaty: Legitymizacja i reprezentacja w jednomandatowych okręgach wyborczych (prof. dr. hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej, INP PAN), Głosowanie wyborców niepełnosprawnych i w zaawansowanym wieku – wybrane problemy (dr. Jarosława Zbieranka, Biuro RPO), Wybrane problemy finansowania kampanii wyborczych (dr Joanny Juchniewicz, UWM), Przymus wyborczy – panaceum na niską frekwencję (dr Moniki Giżyńskiej, UWM), Wpływ terminu wyborów do Parlamentu Europejskiego na frekwencję wyborczą — zarys problematyki (dr. Andrzeja Jackiewicza (UwB) oraz Polacy o prawie wyborczym i mechanizmach kampanii wyborczej. Prezentacja wyników wspólnych badań Centrum Studiów Wyborczych w Toruniu i Centrum Badania Opinii Społecznej (dr. Jarosława Zbieranka).

Wydarzenie to należy zaliczyć do przedsięwzięć bardzo udanych. Dobór prelegentów zagwarantował wysoki poziom dyskursu naukowego, który pozwolił poznać poglądy politologów i przedstawicieli doktryny prawa wyborczego na aktualne wyzwania z nim związane. Jak zwykle szczególnie cenne okazały się również uwagi Sędziego Stefana Jana Jaworskiego, Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i Ministra Kazimierza Wojciecha Czaplickiego, Szefa Krajowego Biura Wyborczego, które dopełniły refleksję teoretyków o względy praktyczne.

Olsztyn1.jpg

Olsztyn2.jpg

DSC_0837.jpg

 

Fot. dr Joanna Juchniewicz

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl