Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Konferencje » Światowy Dzień Wyborów » Światowy Dzień Wyborów 2013

Światowy Dzień Wyborów 2013 —
Konkursy dla młodzieży

Z okazji Światowego Dnia Wyborów 2013 Centrum Studiów Wyborczych i Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” zorganizowały konkursy na plakat związany ze Światowym Dniem Wyborów oraz na hasło promujące aktywny i świadomy udział młodzieży w wyborach.

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych

Konkurs na hasło dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Nagrodami w obu konkursach są tablety oraz odtwarzacze MP3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa odpowiednio 25 stycznia 2013 r. (konkurs plastyczny) i 30 stycznia 2013 r. (konkurs na hasło promujące udział młodzieży w wyborach). Wyniki zostaną ogłoszone w serwisie internetowym Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 1 lutego 2013 r.

Organizatorzy, patroni i sponsorzy konkursów

Państwowa Komisja WyborczaTVP Bydgoszcz

Światowy Dzień Wyborów 2013
Plakat konkursowy
Światowy Dzień Wyborów 2013
Informacja o konkursach

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl