Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Frydrych

Obrona pracy doktorskiej mgr Anny Frydrych

Paweł Raźny

Wtorek, 10 marca 2015 r.

10. marca 2015 r. mgr Anna Frydrych obroniła rozprawę doktorską, zatytułowaną Zasada bezpośredniości wyborów i jej gwarancje w polskim prawie wyborczym. Promotorem pracy był prof. dr hab. Andrzej Sokala, kierownik CSW UMK.

Rozprawa doktorska otrzymała bardzo dobre recenzje prof. dr hab. Krzysztofa Skotnickiego, kierownika Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego i dr hab. Piotra Uziębło, prof. UG z Katedry Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych WPiA UG.

Obrona pracy spotkała się również z bardzo dobrym przyjęciem członków komisji, którzy jednogłośnie poparli wystąpienie do Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK o nadanie stopnia doktora nauk prawnych.

Rada WPiA UMK podjęła uchwałę w tej sprawie również w dniu dzisiejszym.

Najserdeczniej gratulujemy Pani Doktor sukcesu naukowego i życzymy kolejnych!

obronaB.jpg

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl