Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » O informowaniu o wyborach w ISP

O informowaniu o wyborach w ISP

Agata Pyrzyńska

Piątek, 18 października 2013 r.

15 października 2013 r. reprezentanci Centrum Studiów Wyborczych UMK: Agata Pyrzyńska oraz Paweł Raźny uczestniczyli w seminarium zorganizowanym przez Instytut Spraw Publicznych w Warszawie pt. „Wybieraj nie tylko wójta, czyli jak informować o wyborach samorządowych?”. W trakcie spotkania przedstawiony został raport autorstwa Marty Gałązki oraz Adama Sawickiego dotyczący informowania o wyborach samorządowych.

Autorzy raportu przedstawili, jak kształtuje się kwestia informowania o wyborach samorządowych przez władze lokalne, Państwową Komisję Wyborczą, organizacje pozarządowe oraz samych kandydatów.

W pierwszym przypadku wskazano, iż głównymi sposobami informowania o wyborach samorządowych są obwieszczenia oraz informacje publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Zaproponowano, by zmobilizować samorządy do podjęcia aktywniejszych działań informacyjnych, chociażby poprzez zobowiązanie ich do rozsyłania broszur informacyjnych do każdego wyborcy.

W odniesieniu do Państwowej Komisji Wyborczej autorzy ekspertyzy podkreślili, iż organ ten wywiązuje się z ustawowo nałożonych obowiązków. Wysunięto jednakże postulat, aby PKW zacieśniła współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie informowania o wyborach.

Wskazano także na trzy sposoby prowadzenia działań informacyjnych przez organizacje pozarządowe:

  1. budowanie systemu informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne;
  2. prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnych organizowanych tuż przed wyborami;
  3. organizacja prawyborów szkolnych.

Podkreślono przy tym, iż ważne jest nie tylko prowadzenie kampanii promującej udział w wyborach, ale także informowanie o tym, na kogo wyborca możne oddać swój głos.

W odniesieniu do informowania o wyborach przez samych kandydatów, autorzy raportu zauważyli, iż najpopularniejszym sposobem jest dystrybucja ulotek promujących osoby kandydujące w wyborach oraz projekcja spotów wyborczych. Przytoczono przy tym dane wskazujące, iż w kampanii poprzedzającej wybory samorządowe w 2010 r. tylko 21% respondentów uznało, że uzyskało informacje przydatne. W ramach rekomendacji autorzy podkreślili więc, iż partie polityczne i komitety wyborcze w większym stopniu winny skupić się na szerszym informowaniu o poszczególnych kandydatach, nie tylko podając ich imię, nazwisko i wykonywany zawód, lecz także takie informacje jak doświadczenie, czy program polityczny kandydata. Wskazane jest, aby kandydaci informowali również o terminach i procedurach głosowania.

ispinformowanie 2.jpg

Na zdjęciu od prawej autorka raportu Marta Gałązka z Agatą Pyrzyńską  fot. P. Raźny

 

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl