Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Reelekcja Profesora Andrzeja Sokali na Prorektora UMK

Reelekcja Profesora Andrzeja Sokali na Prorektora UMK

Paweł Raźny

Czwartek, 24 marca 2016 r.

23 marca br. Kolegium Elektorów UMK wybrało prof. dr hab. Andrzeja Sokalę Prorektorem ds. Studenckich i Polityki Kadrowej na kadencję 2016-2020. W głosowaniu wzięło udział 200 Elektorów, oddano 199 ważnych głosów, 1 był nieważny. Za kandydatem głosowało 179 elektorów, przy 13 przeciwnych i 7 wstrzymujących się. Wcześniej, 14 marca br., kandydatura prof. Sokali zyskała jednogłośne poparcie Elektorów doktorantów i studentów.

Najserdeczniej gratulujemy Panu Profesorowi znakomitego wyniku wyborczego i życzymy samych sukcesów w służbie dla dobra całej społeczności Uczelni!

Informacje na temat wyborów: umk.pl/wybory oraz umk.pl/wybory_rektora i umk.pl/wybory_prorektorów

Prof. dr hab. Andrzej Sokala od 2012 roku jest Prorektorem ds. Studenckich i Polityki Kadrowej. Ukończył studia na kierunku prawo na UMK w roku 1978. Po uzyskaniu dyplomu pracował jako urzędnik m.in. w Narodowym Banku Polskim. W latach 1980-1981 odbył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski z wynikiem bardzo dobrym. W 1981 r. został zatrudniony w Katedrze Prawa Rzymskiego UMK. W roku 1989 zrobił doktorat, a jego praca doktorska uzyskała wyróżnienie w prestiżowym Konkursie „Państwa i Prawa”. W 1999 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 2011 r. tytuł profesora nauk prawnych. Zajmuje się prawem rzymskim i prawem wyborczym. Kieruje Katedrą Prawa Rzymskiego oraz Centrum Studiów Wyborczych UMK, którego jest pomysłodawcą i założycielem. W latach 2000-2005 pełnił funkcję prodziekana (przez dwie kadencje), a w latach 2005-2012 funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK (również przez dwie kadencje). Prof. Sokala wypromował sześciu doktorów oraz ponad 200 magistrów i licencjatów. Opiekuje się kolejnymi sześcioma doktorantami. Za swoją działalność edukacyjną uzyskał Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2005 r. Prof. Sokala jest członkiem kilku towarzystw naukowych. W poprzedniej kadencji był z wyboru członkiem Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk. Odbył staże naukowe, m.in. w Rzymie, Padwie i Perugii. Był stypendystą Centro Incontri e Studi Europei w Rzymie. Prof. Sokala współpracuje z ważnymi organami i instytucjami państwowymi — m.in. z Państwową Komisją Wyborczą i Rzecznikiem Praw Obywatelskich. W 2000 r. Prezydent RP odznaczył go Złotym Krzyżem Zasługi. W 2003 r. Sejm RP wybrał go na sędziego Trybunału Stanu, zaś w 2015 r. na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Andrzej Sokala jest żonaty i ma troje dzieci.

Prorektorzy2.jpg

Prorektorzy3.jpg

Prorektorzy4.jpg

Prorektorzy5.jpg

fot. A. Romański

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl