Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Alterantywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym - Jarosław Zbieranek

Alternatywne procedury głosowania w polskim prawie wyborczym

Jarosław Zbieranek

J.Z. alterantywne procedury gl. poziom.jpg

Do sprzedaży trafiła monografia dr Jarosława Zbieranka poświęcona alterantywnym procedurom głosowania w polskim prawie wyborczym. Autor dokonuje w niej nie tylko uporządkowania tematyki, ale przede wszystkim poszukuje odpowiedzi na pytanie czy omawiane procedury stanowią gwarancję zasady powszechności czy mechanizm zwiększania frekwencji wyborczej.

Bardzo interesująca publikacja, napisana z ogromną znajomością problematyki. Autor niezwykle wnikliwie, ale jednocześnie przystępnie, przedstawił genezę i istotę alternatywnych procedur głosowania, w tym nowych dla polskiego prawa wyborczego instytucji głosowania przez pełnomocnika oraz głosowania korespondencyjnego. Ukazał także zalety, ale jednocześnie i liczne wady stosowania głosowania elektronicznego i mobilnej urny wyborczej.

Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Marka Chmaja

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl