Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: O Centrum » Współpracownicy

Współpracownicy

dr hab. Marek Sobczyk,prof. UMK — Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych Wydziału Prawa i Administracji UMK, radca prawny. Od momentu powstania współpracuje z Centrum Studiów Wyborczych UMK. W kręgu jego zainteresowań prawem wyborczym szczególne miejsce zajmuje samorządowe prawo wyborcze.

dr hab. Bartłomiej Michalak, prof. UMK — dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji UMK. Pracownik Katedry Systemów Politycznych (wcześniej Katedry Teorii Polityki) na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK. Specjalista z zakresu prawa wyborczego i referendalnego, teorii systemów wyborczych, procedur decyzyjnych oraz partii politycznych i systemów partyjnych. Stały ekspert prawa wyborczego Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie, współpracownik Krajowego Biura Wyborczego.

 

dr Marta Czakowska — doktor nauk prawnych, absolwentka kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; posiada wykształcenie pedagogiczne; zainteresowania naukowe skoncentrowała wokół prawa wyborczego oraz wybranych instytucji z zakresu prawa administracyjnego.

DSC_0051 (2).jpg

 

dr Radosław Zych — dr nauk prawnych, ukończył prawo i administrację na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; adiunkt w Instytucie Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoje badania naukowe poświęca ewolucji prawa wyborczego w kontekście historii państwa i prawa, w powiązaniu z innymi dziedzinami prawa, mając na uwadze wymiar gwarancyjny podmiotowych praw wyborczych jako praw człowieka.

rad2.jpg

 

dr Jarosław Zbieranekukończył studia prawnicze i politologiczne. Doktor nauk prawnych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje m.in. na tematyce praw i wolności osób z niepełnosprawnościami (w tym na problematyce wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami). Autor raportów i analiz przygotowywanych m.in. dla Biura Analiz Sejmowych, a także publikacji naukowych. Ekspert Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W 2011 roku został powołany w skład Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i rozpoczął współpracę z Biurem RPO, przygotowując koncepcje badań i opracowując publikacje (m.in. raport: Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze. Analiza i zalecenia).

jz2.jpg

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl