Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Wykłady im. prof. Komarnickiego

Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego

Centrum Studiów Wyborczych jest inicjatorem i organizatorem cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego, mających na celu promocję problematyki wyborów i prawa wyborczego. Odbywają się one tradycyjnie popłudniem w Światowy Dzień Wyborów, czyli pierwszy czwartek lutego. Skupiają  przedstawicieli doktryny i praktyki wyborczej.

Bogusław Banaszak, „Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego”
Pierwszy z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Kazimierz Wojciech Czaplicki, „O potrzebie stabilności prawa wyborczego”
Drugi z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Krzysztof Skotnicki, „Funkcje wyborów a wielkość okregów wyborczych”
Trzeci z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Arkadiusz Żukowski, „Partycypacja wyborcza kobiet — wyzwania i dylematy”
Czwarty z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Jacek Raciborski, „Instytucjonalne uwarunkowania zachowań wyborczych”
szósty z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Piotr Uziębło „Cenzusy wyborcze w XXI w. — potrzeba nowego podejścia?”
siódmy z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Zbigniew Witkowski „Siedem grzechów głównych polskiej klasy politycznej wobec wyborców, wyborów i prawa wyborczego”
ósmy z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Jacek Sobczak „Wolność słowa w kampaniach wyborczych”
dziewiąty z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Andrzej Antoszewski, \"Kryzys wyborów czy kryzys demokracji liberalnej\"
dziesiąty z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Marek Chmaj, \"Zasada tajności głosowania w kodeksie wyborczym\"
jedenasty z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Anna Rakowska-Trela, \"Niegodność wyborcza: instytucja potrzebna czy niepotrzebne ograniczenie praw wyborczych\"
dwunasty z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego
Wojciech Hermeliński \"Standardy prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka\"
trzynasty z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego

Profesor Wacław Komarnicki (1891-1954)

Ukończył studia prawnicze i filozoficzne na Uniwersytecie Lwowskim i Uniwersytecie w Dorpacie. Po uzyskaniu tytułu doktora nauk prawnych odbył studia uzupełniające na Uniwersytetach w Rzymie i w Paryżu. W 1921 roku został profesorem nadzwyczajnym, a w dwa lata później zwyczajnym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Kierował Katedrą Prawa Państwowego i Nauki o Państwie (1921-39). W latach 1924-1927 był dziekanem Wydziału Prawa. Oprócz Uniwersytetu Wileńskiego wykładał również w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie (1929-39), a także w St. Andrews University, Oxfordzie, Polskiej Szkole Nauk Politycznych w Londynie, Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego.

Był działaczem politycznym. Jako poseł na Sejm (1928-35) zajmował się głównie problematyką konstytucyjną i oświatową. Nawoływał do rewizji konstytucji, ordynacji wyborczej i ustawy o uczelniach wyższych. Krytykował konstytucję kwietniową. Był ministrem sprawiedliwości w Rządzie Londyńskim (1942–XI 1944).

Był członkiem-korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności.

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl