Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » O wyzwaniach po raz piąty

V edycja Konferencji: Wyzwania współczesnego prawa wyborczego

Czwartek, 31 maja 2018 r.

25 maja br. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbyła się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa na temat wyzwań przed którymi stoi prawo wyborcze. Obrady otworzył prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan WPiA UMK w Toruniu, a patronat nad wydarzeniem udzieliła m.in.: Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze, Rzecznik Praw Obywatelskich i czasopismo „Studia Wyborcze”.

To piąta edycja konferencji, którą – jak co roku – zorganizowało Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, działające pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, kierownika CSW UMK w Toruniu. W dotychczasowych czterech edycjach wydarzenia wzięło udział blisko 600 osób z różnych ośrodków akademickich z Polski, a wśród zaproszonych ekspertów znaleźli się przedstawiciele: OBWE, PKW, KBW i RPO. W minionych latach konferencja była nagradzana w konkursach pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W programie wydarzenia przewidziano panel ekspercki oraz 3 panele studencko-doktoranckie. Przedmiotem pierwszego panelu, który poprowadził prof. dr hab. Andrzej Sokala, były najważniejsze kierunki zmian w prawie wyborczym. Na ten temat wypowiedzieli się zaproszeni eksperci, wśród których znaleźli się: prof. dr hab. Anna Rakowska-Trela, Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; Alexander Shlyk, Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE; dr Jarosław Zbieranek, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich; Tomasz Gąsior, Krajowe Biuro Wyborcze; Agata Pyrzyńska; Komisarz wyborczy we Włocławku I; Adam Dyla, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy oraz zgormadzona publiczność.

W kolejnych panelach wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków akademickich w kraju, którzy omówili problemy wyborów i prawa wyborczego z perspektywy prawniczej, politologicznej i socjologicznej.

Miejscem obrad była Sala Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu.

Więcei informacji nt. Konferencji: https://www.facebook.com/events/166322594082609/?active_tab=about

konfe2.jpg

konfe3.jpg

konfe4.jpg

konfe5.jpg

konfe6.jpg

konfe7.jpg

konfe8.jpg

konfe9.jpg

konfe91.jpg

fot. S. Popiel oraz I. Chełminiak

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl