Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: O Centrum » Pracownicy

Pracownicy Centrum Studiów Wyborczych

prof. dr hab. Andrzej Sokala — dyrektor Centrum Studiów Wyborczych UMK. JM Rektor UMK,  Prorektor ds. Studenckich i Polityki Kadrowej UMK (2012-2020). Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK (2004 — 2012). W latach 1991-2004 dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu. W latach 2003-2005 sędzia Trybunału Stanu. Specjalizuje się w prawie wyborczym i prawie rzymskim. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnonaukowych z zakresu tych dziedzin. Członek jury ogólnopolskiego konkursu „Parlamentaryzm w dziejach Polski”. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz demokratyzacji prawa wyborczego i przeprowadzanych wyborów (2000 r.) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2005 r.). Obecnie najwięcej uwagi badawczej poświęca zagadnieniu administracji wyborczej.

A.FASZCZA 26.jpg

dr Anna Frydrych-Depka —  związana zawodowo z Centrum Studiów Wyborczych od początku jego istnienia, obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta. Prowadzi badania, które koncentrują się na zagadnieniach ściśle związanych z podstawowymi zasadami prawa rządzącymi wyborami, w tym informacji o wyborach. Autorka licznych artykułów naukowych i kilku ekspertyz poświęconych prawu wyborczemu, referentka na międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, redaktorka serii wykładów im. prof. dr. Wacława Komarnickiego i kilku opracowań zbiorowych. Członkini komitetu naukowego i organizacyjnego Światowego Dnia Wyborów, obchodzonego od 2009 roku w Toruniu. Współpracowniczka delegatur Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy i Toruniu w latach 2006–2019. Ekspertka ds. prawa wyborczego i członkini zespołu Fundacji Odpowiedzialna Polityka, z którą obserwuje wybory w kraju i za granicą.

mgr Paweł Raźny — asystent w Centrum Studiów Wyborczych (od 2016); politolog; administratywista; absolwent Instytutu Nauk Politycznych oraz Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, a także Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; swoje dotychczasowe zainteresowania badawcze koncentrował wokół zagadnienia realizacji zasady wolnych wyborów i głosowania za granicą; uczestnik wielu konferencji; autor licznych publikacji naukowych.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl