Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania

Projekty badawcze

Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu to przede wszystkim jednostka prowadząca działalność naukowo-badawczą. W kręgu będących w trakcie realizacji lub już zakończonych projektów znalazły się takie zagadnienia badawcze, jak:

  • ewolucja samorządowego prawa wyborczego,
  • administracja wyborcza,
  • systemy wyborcze w znaczeniu wąskim,
  • istota zasady bezpośredniości wyborów,
  • cisza wyborcza.

Ponadto wiele uwagi poświęcamy rozpowszechnianiu wiedzy o prawie wyborczym. Na tym polu pochwalić się możemy: Leksykonem prawa wyborczego i systemów wyborczych, opracowaniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wyborczych. Ciągły charakter mają prace nad Polską Bibliografią Wyborczą.

O szczegółach dotyczących poszczególnych projektów można dowiedzieć się z odpowiednich podstron:

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl