Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych

Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych

Andrzej Sokala, Bartłomiej Michalak, Piotr Uziębło

Ukazał się „Leksykon prawa wyborczego i referndalnego oraz systemów wyborczych”: autorstwa dr Bartłomieja Michalaka, prof. Andrzeja Sokali oraz dr Piotra Uziębły.

Autorzy we wstępie do niego zaznaczają, że:

Nowy Leksykon prawa wyborczego i referendalnego oraz systemów wyborczych zawiera w sumie ponad 430 haseł, z czego ponad 70 dotyczy problematyki referendalnej. Stan wiedzy z obszaru systemów wyborczych jest ciągle poszerzany – podobnie jak zbiór doświadczeń wynikających ze stosowania prawa wyborczego. Z tego powodu obecna publikacja zawiera 50 zupełnie nowych haseł z zakresu wyborów w porównaniu ze swoim pierwowzorem. Pozostałe hasła wyborcze zostały zaktualizowane i uzupełnione, przy czym część z nich została gruntowanie przeredagowana. (…) W rezultacie Czytelnik znajdzie w naszym opracowaniu hasła omawiające konkretne instytucje prawa wyborczego i referendalnego (ze szczególnym uwzględnieniem polskich rozwiązań), analizę matematycznych i politycznych właściwości metod podziału mandatów, opis stosowanych na świecie wariantów systemów wyborczych, techniki i sposoby głosowania, opis zjawisk i procesów wyborczych oraz zachowań elektoratu, charakterystykę prawno-organizacyjnych aspektów wyborów i referendów, paradoksów wyborczych oraz najnowszych koncepcji teoretycznych i wyników badań empirycznych w obszarze systemów wyborczych. Kierowani chęcią usprawnienia i unowocześnienia polskiego prawa wyborczego i referendalnego w niektórych hasłach zawarliśmy krytykę rozwiązań przyjętych przez ustawodawcę wraz z alternatywnymi sposobami ich regulacji.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl