Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Dydaktyka

Działalność dydaktyczna CSW

W ramach działalności dydaktycznej pracownicy Centrum Studiów Wyborczych prowadzą seminaria dyplomowe na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach prawa, administracji i europeistyki.

W ramach prac Centrum odbywają się seminaria wyższego stopnia (doktoranckie i doktorskie), na których prezentowane i analizowane są wyniki prac naukowo-badawczych.

W programie studiów drugiego stopnia na kierunku administracja prowadzony jest przedmiot konwersatoryjny „Współczesne systemy wyborcze”.

Ponadto, od kilku lat dzieku zgłoszeniom studentów prowadzone są wykłady fakultatywne z dwóch przedmiotów — „Administracja wyborcza w Polsce” prowadzone przez prof. dr hab. Andrzeja Sokalę i „Podstawy systemu wyborczego RP” wykładane przez prof. UMK, dr. hab.Marka Sobczyka.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl