Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Konferencje » Światowy Dzień Wyborów

Światowy Dzień Wyborów

Każdy człowiek ma prawo do uczestniczenia w rządzeniu swym krajem bezpośrednio lub poprzez swobodnie wybranych przedstawicieli.

Art. 21 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

We wrześniu 2005 r. w Siófok na Węgrzech Konferencja Światowych Organizacji Wyborczych (Global Elections Officials — GEO) ustanowiła pierwszy czwartek lutego każdego roku Światowym Dniem Wyborów. Stanowi on symbol powszechnego prawa obywateli do udziału w wyborach i tym samym ważną formę kształtowania demokratycznych praw i wolności obywatelskich. Umacnianie procesu demokracji na świecie, poszerzanie wiedzy wyborczej, promowanie udziału wyborców w głosowaniu są stale aktualne. Częścią tego procesu jest też potrzeba ulepszania procedur wyborczych i przybliżania ich wyborcom.

(Za stroną Państwowej Komisji Wyborczej)

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl