Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: O Centrum » O Centrum

O Centrum Studiów Wyborczych

Pracownicy i współpracownicy Centrum Studiów Wyborczych od lewej: dr Marek Sobczyk, mgr Radosław Zych,
mgr Marta Czakowska, mgr Anna Frydrych, prof. dr hab. Andrzej Sokala, dr Bartłomiej Michalak, dr Jarosław Zbieranek

Pomysł powołania do życia jednostki badawczej zajmującej się szeroko rozumianą problematyką wyborczą zrodził się w kuluarach jednej z naukowych konferencji, która odbyła się w maju 2007 r. Wyszedł on od Ministra Kazimierza W. Czaplickiego — Kierownika Krajowego Biura Wyborczego (sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej), prof. Krzysztofa Skotnickiego z Uniwersytetu Łódzkiego oraz od niżej podpisanego. Uznaliśmy, że choć nie brakuje w naszym kraju osób i instytucji naukowych, zajmujących się wyborami, brak ośrodka, który stanowiłby sui generis centrum, wokół którego koncentrowałyby się rozmaite inicjatywy, zwłaszcza naukowe, dotyczące tej problematyki oraz skupiające ekspertów z różnych dziedzin (prawa, politologii, socjologii etc.) zainteresowanych zjawiskiem wyborów.

Konsekwencją tej idei było utworzenie z dniem 1 stycznia 2008 r. Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu oraz — nieco później — Centrum Studiów Wyborczych UŁ. Oba Centra ściśle współpracują ze sobą, działając w oparciu o porozumienie zawarte przez Rektorów UMK i UŁ — pod patronatem Państwowej Komisji Wyborczej. Prace obu jednostek wspiera i koordynuje Rada Programowa CSW skupiająca wybitnych znawców problematyki wyborczej — przedstawicieli teorii i praktyki. Radzie przewodniczy prof. K. Skotnicki, a funkcję zastępcy przewodniczącego pełni niżej podpisany. Sekretarzami Rady są zaś dr Anna Rakowska i dr Bartłomiej Michalak.

Centrum Studiów Wyborczych UMK — afiliowane przy Wydziale Prawa i Administracji UMK — koncentruje się na prowadzeniu działalności naukowo-badawczej, doradczo-konsultacyjnej, edukacyjnej i wydawniczej. Współpracuje z Państwową Komisją Wyborczą, Krajowym Biurem Wyborczym, Instytutem Spraw Publicznych, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) w Sztokholmie oraz z innymi podmiotami zajmującymi się problematyką wyborczą. W CSW prowadzone są badania naukowe, powstają prace naukowe i ekspertyzy, organizowane są też konferencje. Powstają w nim prace magisterskie i doktorskie.

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Centrum serdecznie zapraszamy do nawiązania z nami kontaktu obiecując, iż każdemu ciekawemu pomysłowi i każdej interesującej inicjatywie z zakresu problematyki wyborczej udzielimy wsparcia.

(—) Andrzej Sokala,
Toruń, maj 2010 r.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl