Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: O Centrum » Rada Programowa

Rada Programowa Centrum Studiów Wyborczych

W porozumieniu zawartym między Uniwersytetem Łódzkim a Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w dniu 16 maja 2008 roku w sprawie współpracy między Centrum Studiów Wyborczych UMK a Centrum Studiów Wyborczych UŁ postanowiono o utworzeniu Rady Programowej. Jej celem jest proponowanie i opiniowanie przedsięwzięć podejmowanych samodzielnie oraz wspólnie przez oba Centra. Porozumienie określa, iż w skład Rady wchodzą:

 • kierownicy Centrów Studiów Wyborczych,
 • przedstawiciele Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego,
 • do sześciu specjalistów z zakresu problematyki wyborczej i referendalnej, których kadencja wynosi 4 lata.

Kierownicy Centrów Studiów Wyborczych zobowiązani są przedkładać Radzie Programowej informacje o działalności swoich jednostek.

Członkami Rady Programowej są na kadencję 2017 — 2021:

 1. dr Wojciech Kręcisz, członek Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 2. prof. dr hab. Andrzej Antoszewski, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,
 3. prof. dr hab. Grzegorz Kryszeń, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku,
 4. prof. dr hab. Andrzej Szmyt, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego,
 5. prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 6. dr hab. Anna Rakowska — Trela, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
 7. dr hab. Bartłomiej Michalak, Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 8. prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, Kierownik CSW UŁ,
 9. prof. dr hab. Andrzej Sokala, Kierownik CSW UMK.

Rada Programowa zbiera się dwa razy do roku. Obecnie funkcję jej przewodniczącego pełni prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, a jego zastępcy prof. dr hab. Andrzej Sokala . Sekretarzami Rady są dr Anna Frydrych — Depka (CSW UMK) i mgr Magdalena Wrzalik (CSW UŁ).

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl