Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: O Centrum » Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”

Agata Pyrzyńska

  Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” jest organizacją studencką działającą na WPiA UMK od 03.03.2009 r. Członkowie Koła stanowią grupę kreatywnych i ambitnych studentów prawa, administracji, europeistyki i ekonomii, którzy zajmując się problematyką prawa wyborczego, łączą przyjemne  z pożytecznym — pasję do przedmiotu z możliwością szerzenia świadomości wyborczej wśród różnych grup społecznych.

  Opiekunem naukowym Koła jest prof. dr hab. A. Sokala. SKNPW „Elektor”  działa przy wsparciu merytorycznym Centrum Studiów Wyborczych UMK. Koło współpracuje także z wiodącym ośrodkiem analityczno — badawczym w Polsce, Instytutem Spraw Publicznych. Działalność „Elektora” jest wysoko oceniana przez Państwową Komisję Wyborczą oraz Krajowe Biuro Wyborcze.

  W listopadzie 2011 roku SKNPW „Elektor”, jako jedyne koło naukowe z UMK, zostało wyróżnione w ogólnopolskim konkursie podsumowującym aktywność kół naukowych i organizacji studenckich „StRuNa 2011”, w kategorii „Koło Naukowe 2011 r.” Tym samym „Elektor” znalazł się w zaszczytnym gronie 6 najlepszych kół naukowych w Polsce. Patronat nad Konkursem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. B. Kudrycka.

  Jednym ze statutowych celów „Elektora” jest współpraca naukowa z innymi organizacjami studenckimi. W związku z tym Koło nawiązało kontakty naukowe z wieloma podobnymi organizacjami w kraju. Od 2009 r. „Elektor” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych Prawa Konstytucyjnego, zaś od 2011  Ogólnopolskiej Rady Kół Naukowych Wydziałów Prawa i Administracji.

  SKNPW „Elektor” otwarte jest na wszelkiego rodzaju inicjatywy rozwijające świadomość społeczeństwa — zarówno studentów jak i inne grupy — w zakresie prawa wyborczego i systemu wyborczego w ujęciu szerokim jak również, co szczególnie ważne, w ujęciu wąskim. Członkowie Koła poprzez kolejne przedsięwzięcia udowadniają, że prawo wyborcze to nie tylko wąska dziedzina prawa konstytucyjnego, lecz stwarzająca szerokie możliwości badań i interpretacji gałąź prawa, kładąca nacisk na prawo obywateli do decydowania o swoim życiu i przyszłości.

  DZIAŁALNOŚĆ

  Choć historia „Elektora” jest krótka, to niezwykle bogata. Działalność Koła przybiera bardzo zróżnicowane formy. Na koncie SKNPW „Elektor” odnotować należy 2 publikacje pokonferencyjne: „Parlament Europejski bezpośrednim głosem Zjednoczonej Europy”(2009) oraz „Wybory i pozycja ustrojowa Prezydenta w wybranych państwach świata”(2011). Koło wydaje także cykl broszur, wyjaśniających mechanizmy wyborcze w odniesieniu do wyborów poszczególnych  organów władzy państwowej; Wydawnictwo Naukowe UMK opuściły już broszury: „Co się dzieje z Twoim głosem w wyborach samorządowych?” oraz „Co się dzieje z Twoim głosem w wyborach parlamentarnych?”. W wersji elektronicznej dostępna jest natomiast publikacja „Uprawnienia osób niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu RP- 9 października 2011”.

  Członkowie „Elektora” rozwijają swoje zainteresowania także poprzez organizację oraz uczestnictwo w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych, m.in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Białymstoku, Poznaniu, Gdańsku,  Łodzi. W grudniu 2011 reprezentacja „Elektora” czynnie uczestniczyła również w warsztatach „Młodzi w demokracji” w siedzibie Sejmu RP, zorganizowanych przez Międzynarodowy Instytut Demokracji.

  Entuzjaści prawa wyborczego z „Elektora”, wraz z pracownikami CSW UMK, zagrali także w „Filmie ilustrującym przebieg głosowania w lokalu obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta RP”. Wśród inicjatyw Koła wymienić należy także ogólnopolską plakatową akcję profrekwencyjną „Głosowanie nie jest takie trudne!” pod patronatem medialnym Gazety Wyborczej i AutoBoxu.

  Warto dodać, że studenci z „Elektora” w swojej działalności nie zapominają o wydziałowych kolegach. Koło cyklicznie przeprowadza zajęcia z prawa wyborczego w ramach zajęć ćwiczeniowych z prawa konstytucyjnego dla studentów I roku prawa i administracji.

  KONTAKT

  Spotkania „Elektora”- w środy, co dwa tygodnie, godzina 14.00, sala 26

  Wydział Prawa i Administracji UMK

  Ul. Władysława Bojarskiego 3

  e-mail: elektor@stud.umk.pl

  Koło jest na Facebooku

   

  Artykuły o “Elektorze”:

  http://www.isp.org.pl/strona-glowna,jak-glosowac-praktyczne-informacje,739.html

  http://www.emetro.pl/emetro/1,85652,10276447,Kto_kreci_karuzela_wyborcza_.html

  http://torun.gazeta.pl/torun/1,48723,10194946,Gadajaca_urna_chce__zebys_oddal_glos_w_wyborach.html

    «   Wstecz

  Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

  Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

  Kontakt z CSW

  Centrum Studiów Wyborczych
  Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

  Wydział Prawa i Administracji
  ul. Władysława Bojarskiego 3,
  87-100 Toruń
  tel. +48 56 611 41 29
  e-mail: csw@umk.pl