Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Młodzież a wybory - raport

Młodzież a wybory - raport

Niedawno nakładem Instytutu Spraw Publicznych ukazał się raport „Wyborca 2.0”, poświęcony kwestiom postaw młodego pokolenia wobec procedur demokratycznych, zwłaszcza wyborów. Autorami raportu są: dr Dominik Batorski, Marcin Drabek, Marta Gałązka oraz dr Jarosław Zbieranek. Z przeprowadzonych badań płyną bardzo ciekawe wnioski, jak m. in.:

— frekwencja wyborcza wśród najmłodszych wyborców jest od lat najniższa spośród wszystkich grup wiekowych,

— wiedza młodych obywateli na temat wyborów jest niewielka,

— młodzi nie traktują udziału w głosowaniu jako obywatelskiego obowiązku,

— badana grupa jest największym zwolennikiem głosowania przez Internet.

Niniejsze opracowanie jest próbą znalezienia odpowiedzi na powyższe pytania i opisania wspomnianych wcześniej różnic, szczególnie zaś podjęcia całościowej analizy postaw i oczekiwań młodych polskich wyborców. Odpowiednie zidentyfikowanie potrzeb młodzieży – mającej lub dopiero uzyskującej prawo wyborcze – jest istotne, gdyż grupa ta w Polsce od lat charakteryzuje się niższą frekwencją i najniższym poziomem wiedzy o podstawowych zagadnieniach związanych z wyborami. Jednocześnie dla najmłodszego pokolenia bardzo ważna jest kwestia nowoczesnych technologii, zwłaszcza kanałów komunikacji opartych na Internecie. Młodych głosujących ze względu na tę cechę proponuje się nazywać Wyborcami 2.0. Przygotowanie dla nich oferty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii wydaje się zatem sprawą priorytetową.

z wprowadzenia do raportu

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl