Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » O potrzebie stabilności prawa wyborczego

O potrzebie stabilności prawa wyborczego

Kazimierz Wojciech Czaplicki

Pamiątką po każdym wykładzie im. prof. Komarnickiego jest publikacja tekstu wystąpienia prelegenta w formie broszury wydawanej dla Centrum Studiów Wyborczych przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora w Toruniu.

Broszura „O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy” stanowi ujęcie referatu wygłoszonego w 2009 r. przez ministra Kazimierza Wojciecha Czaplickiego. Autor we wstępie opisuje międzynarodowe i europejskie podstawy warstwy normatywnej praw i przymiotników wyborczych. Rozdział pierwszy — prawo wyborcze a zasady demokratycznego państwa prawa — podkreśla tę szczególną sferę prawa jako narażoną na zmiany uwarunkowane politycznie. Drugi rozdział stanowi historyczny przegląd zmienności reguł wyborczych, z elementami komparatystycznymi. Ostatnia część zawiera egzemplifikację elementów systemu wyborczego, najbardziej podatnych na ustawodawczą chwiejność.

Kazimierz Wojciech Czaplicki, „O potrzebie stabilności prawa wyborczego”
Drugi z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl