Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Wokół wyborów i prawa wyborczego

Wokół wyborów i prawa wyborczego

pod red. Z. Witkowskiego, A. Frydrych - Depki, P. Raźnego

Publikacja zawiera dziesięć wykładów im. Prof. dr Wacława Komarnickiego, wygłoszonych na przestrzeni lat 2008 — 2018. Jest ona dedykowana pomysłodawcy inicjatywy wykładów — prof. dr hab. Andrzejowi Sokali.

(…) mamy do czynienia z dziełem niezwykłym, wyjątkowym pod wieloma względami, którymi w szczególności są: zarówno okoliczności jego powstania, waga zagadnień w nim poruszanych, jak i bardzo wysoki poziom merytoryczny poszczególnych tekstów. Bez wahania, z pełnym przekonaniem, polecam ten zbiór nie tylko uczonym, ale też politykom, studentom prawa i nauk politycznych oraz – w ogóle – wszystkim osobom interesującym się problematyką wyborczą. Powinien być „literaturą obowiązkową” dla wszystkich tych, którzy w przyszłości będą uczestniczyć w pracach nad zmianami w polskim prawie wyborczym.

Z recenzji prof. dr hab. G. Kryszenia („Studia Wyborcze” 2018, nr 25, s. 131

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl