Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Participation of Persons with Disabilities in Elections in Poland

Participation of Persons with Disabilities
in Elections in Poland

Jarosław Zbieranek

Uprzejmie informujemy, że z okazji Światowego Dnia Wyborów 2013 ukazał się przekład na język angielski artykułu dr. Jarosława Zbieranka zatytułowanego „Udział osób z niepełnosprawnościami w wyborach” (Participation of Persons with Disabilities in Elections in Poland). Tekst stanowił oryginalnie rozdział publikacji „Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych” wydanej w ramach Biuletynu Rzecznika Praw Obywatelskich (Źródła 2012, nr 10).

Wybory są w demokratycznym Państwie aktem o ogromnej doniosłości. Zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie możliwości uczestniczenia w nich wszystkim uprawnionym obywatelom. W niniejszym artykule uwaga zostanie skupiona na prawnych i organizacyjnych aspektach udziału w wyborach osób z niepełnosprawnością. W szczególności zostaną przedstawione i poddane ocenie mechanizmy mające na celu usunięcie wszelkich barier i trudności, jakie może napotykać ta grupa wyborców. Zostaną również sformułowane rekomendacje dalszych zmian w tym zakresie.

Wprowadzenie do artykułu

„Participation of Persons with Disabilities in Elections in Poland”
Jarosław Zbieranek

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl