Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Wybrane problemy systemów wyborczych

Wybrane problemy systemów wyborczych

Ukazał się numer „Studiów BAS” poruszający wybrane problemy systemów wyborczych. Jego redaktorem jest Dobromir Dziewulak. Składa się on z sześciu artykułów poruszających aktualne zagadnienia z zakresu prawa wyborczego, a mianowicie teksty:

  • Łukasza Żołądka — Przymus wyborczy. Geneza, praktyka funkcjonowania, argumenty za i przeciw,
  • prof. Arkadiusza Żukowskiego — Z problematyki depozytów wyborczych na świecie,
  • dra Bartłomieja Michalaka — Mieszane systemy wyborcze na przykładzie Włoch i Rosji. Ordynacja doskonała czy niespełnione nadzieje?
  • Marty Czakowskiej i Pawła Raźnego — Konstrukcja prawna komitetu wyborczego w kontekście zasady równych szans wyborczych,
  • dra Jarosława Zbieranka — Alternatywne porcedury głosowania w Polsce na tle państw Unii Europejskiej,
  • Michała Czakowskiego — E-voting na przykładzie Estonii i Brazylii.

Z wprowadzenia

Niniejszy numer „Studiów BAS” poświęcony został wybranym problemom systemów wyborczych. System wyborczy jako fundament każdego państwa w istotnym stopniu decyduje o jego charakterze ustrojowym oraz o kształcie sceny politycznej. System wyborczy opisuje zasady dotyczące trybu przygotowania i przeprowadzenia wyborów oraz określa zasady podziału uzyskanych mandatów. W wyniku aktu wyborczego obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Dokonany wybór skutkuje więc konsekwencjami nie tylko politycznymi, ale także związanymi z codziennym życiem wyborcy. Warto zatem spojrzeć na zagadnienia prezentowane w tym zeszycie w szerokiej perspektywie procesów wyborczych. Artykuły tu zebrane mogą stanowić podłoże i przyczynek do dyskusji nad różnymi zagadnieniami związanymi z problematyką wyborczą. Publikacja ta powstała przy współpracy z Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl