Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego

Gwarancje korzystania z czynnego prawa wyborczego przez osoby starsze i osoby z niepełnosprawnościami. Analiza i zalecenia

Z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich w zeszłym miesiącu ukazała się publikacja poświęcona kwestiom gwarancji korzystania z prawa do głosowania przez osoby starsze i niepełnosprawne. Redaktorem tomu oraz jego współautorem obok Anny Błaszczak jest dr Jarosław Zbieranek.

Raport składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione zagadnienia wstępne, m.in. statystyki i definicje. Omówiono również standardy korzystania z czynnego prawa wyborczego przez obywateli z niepełnosprawnościami i starszych wynikające z Konstytucji RP oraz z aktów prawa międzynarodowego. Przypomniano również długie starania i mozolne prace legislacyjne mające na celu wprowadzenie różnorodnych ułatwień w procedurze wyborczej. W rozdziale drugim opisane zostały mechanizmy gwarantujące korzystanie z czynnego prawa wyborczego przez osoby z niepełnosprawnościami i starsze przewidziane przez Kodeks wyborczy oraz inne akty regulujące wybory w Rzeczpospolitej. Rozdział trzeci przedstawia ważne zagadnienia z praktyki wyborów parlamentarnych 2011 roku – m.in. kwestie organizacyjne i poziom wiedzy wyborców na temat nowych rozwiązań w prawie wyborczym. Przytoczono również statystyki uczestnictwa w wyborach. Rozdział czwarty przedstawia ocenę wprowadzonych do polskiego prawa wyborczego rozwiązań, w tym również ich zastosowania w praktyce. W rozdziale piątym w zwięzły sposób przedstawiono rekomendacje dalszych działań – obejmujących zarówno pożądane zmiany legislacyjne, jak i kwestie organizacyjne.

z wprowadzenia do raportu

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl