Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Funkcje wyborów a wielkość okregów wyborczych

Funkcje wyborów a wielkość okregów wyborczych

Krzysztof Skotnicki

Pamiątką po każdym wykładzie im. prof. Komarnickiego jest publikacja tekstu wystąpienia prelegenta w formie broszury wydawanej dla Centrum Studiów Wyborczych przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora w Toruniu.

Trzecie opracowanie (2010 r.) — „Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych” ukazuje problem ich wielkości w odniesieniu do liczby mandatów przypadających na dany okręg. Autor, prof. Krzysztof Skotnicki, podaje przegląd funkcji wyborów, badając zachodzące relacje, jakie są przedmiotem wystąpienia. Wnikliwe i ciekawe rozważania pokazują rzeczywisty wpływ niektórych funkcji na wielkość okręgów wyborczych. Na zakończenie podjęto próbę odpowiedzi na pytanie — czy należy wprowadzić w Polsce okręgi jednomandatowe?

Krzysztof Skotnicki, „Funkcje wyborów a wielkość okregów wyborczych”
Trzeci z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl