Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Nakładem  wydawnictwa TNOiK ukazała się dwutomowa publikacja z materiałami z konferencji „Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawo. Media. Społeczenstwo”, która odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2009 roku.

W bez mała sześcioletniej historii członkowstwa Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej już dwukrotnie mieliśmy okazję uczestniczyć w wyborze przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Wybory do Parlamentu Europejskiego, choć nie wzbudzają takiego zainteresowania jak elekcje krajowych organów przedstawicielskich, na pewno zasługują na uwagę. Uwagę skupioną nie tylko na prawnych regulacjach, ale także na politycznych i społecznych aspektach procesu wyboru posłów do PE.

Próbą takiego szerszego, wielowymiarowego spojrzenia było spotkanie prawników, politologów, socjologów i medioznawców w trakcie dwudniowej ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo, media, społeczeństwo”, która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji UMK w dniach 10-11 grudnia 2009 roku. Odbyła się ona dzięki współpracy Centrum Studiów Wyborczych UMK oraz Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych. Zwieńczeniem wspólnej inicjatywy jest, składająca się z dwóch tomów, publikacja pokonferencyjna – „Wybory do Parlamentu Europejskiego”.

W tomie — Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, pod red. prof. Andrzeja Sokali, dr Bartłomieja Michalaka, Anny Frydrych i Radosława Zycha zebrane zostały właśnie artykuły poświęcone  wymienionym aspektom elekcji do Parlamentu Europejskiego. Jego wewnętrzny podział odpowiada powyższej klasyfikacji. Przy czym trzecia część – „Lokalne aspekty kampanii wyborczej”, jako ukazująca specyfikę walki politycznej w wybranych społecznościach lokalnych, usytuowana została między rozdziałami odnoszącymi się do politycznych i społecznych aspektów procesu wyborczego.

W tomie — Media i marketing polityczny, pod redakcją  prof. Marka Jezińskiego, Wojciecha Peszyńskiego i Aleksandry Sekleckiej znalazły się artykuły politologów, socjologów czy medioznawców. W celu zachowania przejrzystości prezentacji naukowych badań książka ta została podzielona na cztery części. W pierwszej „Media tradycyjne w kampanii wyborczej”, przedstawiono problemy dotyczące relacjonowania kampanii w wybranych dziennikach i tygodnikach oraz telewizji. W drugiej części „Nowe media w kampanii wyborczej” umieszczono artykuły dotyczące zabiegów marketingowych dokonywanych przez uczestników wyborczego współzawodnictwa w Internecie. Rozważania koncentrowały się zarówno na aspektach ogólnych, jak również na analizach wybranych przypadków. W części trzeciej „Marketingowe aspekty kampanii wyborczej w 2009 roku” zamieszczono rezultaty dociekań dotyczących symbolicznych uwarunkowań przedmiotowej kampanii, personalizacji wyborczej debaty, wyników ilościowych badań nad reklamą telewizyjną, analizy jakościowo-ilościowej nad audiowizualnymi spotami  badań telewizyjnej kampanii negatywnej oraz wnioskowań na temat w przedsięwzięć mających na celu zwiększyć poziom wyborczej partycypacji.W części czwartej „Strategie marketingowe polskich partii politycznych”, opublikowano artykuły odnoszące się do analizy postępowania marketingowego komitetów uczestniczących w przedmiotowej rywalizacji.

Na tomy składają się teksty przedstawicieli wielu krajowych ośrodków akademickich: Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, Uniwersytetu Gdański,ego Uniwersytetu Jagiellońskiego,, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Opolski,ego Uniwersytetu Łódzki,ego Uniwersytetu Szczecińskiego, National-Louis University w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl