Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego

Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego

Bogusław Banaszak

Pamiątką po każdym wykładzie im. prof. Komarnickiego jest publikacja tekstu wystąpienia prelegenta w formie broszury wydawanej dla Centrum Studiów Wyborczych przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora w Toruniu.

Pierwsze takie opracowanie (2008 r.) nosi tytuł „Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego”. Autor, prof. Bogusław Banaszak, opisuje cechy proporcjonalnego systemu wyborczego, jego determinanty, historyczne uwarunkowania. Dalej następuje prezentacja szczegółowych metod z tego nurtu. W końcowej części rozważań Autor dokonuje sumarycznej oceny, ukazując pozytywne i negatywne następstwa zastosowania przedmiotowego systemu.

Bogusław Banaszak, „Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego”
Pierwszy z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl