Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata

Wybory i pozycja ustrojowa prezydenta w wybranych państwach świata

 

W dniu 8 lipca 2011 r. ukazała się publikacja „Wybory i pozycja ustojowa prezydenta w wybranych państwach świata” będąca owocem konferencji naukowej, jaka odbyła się 11 maja 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Jej organizatorami byli członkowie i sympatycy Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego „Elektor”. Zamieszczone w książce artykuły napisali przedstawiciele ośrodków akademickich z Białegostoku, Krakowa i Torunia.Zamieszczone w publikacji artykuły poruszają zagadnienie wyboru głowy państwa, jak i pozycji ustrojowej w kilku państwach: Polsce, Ukrainie, Federacji Rosyjskiej, Słowacji, Republice Czeskiej i Republice Węgierskiej (w tzw. nowych demokracjach) lecz również w Austrii i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (tzw. demokracje stare). Redaktorem publikacji jest Radosław Zych.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl