Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Kodeks wyborczy Wstępna ocena

Kodeks wyborczy Wstepna ocena

„Książka jest próbą wstępnej oceny kodeksu wybroczego. Autorzy poszczególnych opracowań to prawnicy zajmujący się prawem konstytucyjnym lub politologią, którzy w prowadzonych przez siebie badaniach już od dawna skupiają się na zagadnieniach prawa wyborczego. Większość zamieszczonych opracowań poświęcono wszystkim wyborom: parlamentarnym, prezydenckim, do Parlamentu Europejskiego oraz samorządowym, są jednak i takie, które odnoszą się tylko do niektórych z nich. Szczególną uwagę zwrócono na nowe rozwiązania, takie jak: kwoty płci na listach kandydatów, pewne elementy kampanii wyborczej czy głosowanie korespondencyjne, które to instytucje zostały dopiero teraz wprowadzone do polskiego prawa wyborczego, i których wpływ na wybory wydaje się wyjątkowo istotny.”

Źródło:z wstępu prof. Krzysztofa Skotnickiego

Pośród dziesięciu artykułów, z których składa się publikacja, znalazły się: „Administracja wyborcza w polskim kodeksie wyborczym” prof. Andrzeja Sokali oraz „Nowe procedury: głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika” dra Jarosława Zbieranka.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl