Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Badania » Publikacje » Partycypacja wyborcza kobiet: wyzwania i dylematy

Partycypacja wyborcza kobiet — wyzwania i dylematy

Arkadiusz Żukowski

Pamiątką po każdym wykładzie im. prof. Komarnickiego jest publikacja tekstu wystąpienia prelegenta w formie broszury wydawanej dla Centrum Studiów Wyborczych przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Dom Organizatora w Toruniu.

W czwartym opracowaniu (2011 r.) — „Partycypacja wyborcza kobiet — wyzwania i dylematy” — profesor Arkadiusz Żukowski prezentuje dane dotyczące nie tylko wykonywania przez kobiety prawa głosu, ale również obrazujące ich udział w sprawowaniu władzy oraz mechanizmy mające im ten udział ułatwić, stawiając pytanie o kwoty na listach wyborczych.

Arkadiusz Żukowski, „Partycypacja wyborcza kobiet — wyzwania i dylematy”
Czwarty z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl