Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 1991

 • Chmara M., Wizerunki kandydatów w wyborach prezydenckich 1990, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny” 1991, nr 3.
 • Cimoszewicz W., Rydlewski G., Przekształcenia w systemie wyborczym do Sejmu i Senatu, [w:] Przeobrażenia ustroju politycznego w Polsce i ZSRR (1980-1991), red. A Łopatka, Warszawa 1991, s. 52-67.
 • Gebethner S., Spór o ordynację wyborczą do Sejmu, „Dziś” 1991, nr 9.
 • Gołata K., Opinia społeczna o wyborach w Polsce w latach 80tych, „Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Seria I” 1991, nr 196.
 • Jabłoński K., Skweres J., Wybory komunalne – odwołanie rady gminy przed upływem kadencji, referendum gminne, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 9.
 • Jarosz Z., Ordynacja wyborcza do Sejmu RP z 28 czerwca 1991 r., „Państwo i Prawo” 1991, nr 10.
 • Lipiński A. W., Wybory lokalne 1988 r. w Polsce: analiza „przypadkowa” procesu wyborczego, „Zeszyty Naukowe WSI w Radomiu. Ekonomia” 1991, nr 29.
 • Parysek J., Adamczak Z., Grobelny R., Geografia polskich wyborów prezydenckich 1990 r., „Przegląd Geograficzny” 1991, nr 3/4.
 • Skotnicki K., Kilka uwag w związku z nowelizacją ordynacji wyborczej do rad narodowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1991, nr 3.
 • Tuleja P., Ordynacja wyborcza do rad gmin w praktyce, „Samorząd Terytorialny” 1991, nr 6.
 • Wybory samorządowe 1990 roku na terenie Wrocławia, red. H. Lisicka, Wrocław 1991.
 • Żelazko M., Wybory prezydenckie – przypadek Łodzi. Tendencje wyborcze w latach 1989-1990 w świetle wyników głosowania i badań ankietowych, „Kultura i Społeczeństwo” 1991, nr 3.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl