Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 1992

  • Jaskiernia J., Zasada równości w prawie wyborczym USA, Warszawa 1992.
  • Krawczyk R. P., Tryb zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach do rad narodowych w 1988 r. na podstawie badań w jednostce miejsko-gminnej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 1992, nr 51.
  • Mordwiłko J., Wybory komunalne – Status i zadania organów wyborczych, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 3.
  • Mordwiłko J., Wybory komunalne – Z praktyki stosowania prawa wyborczego do rad gmin, „Samorząd Terytorialny” 1992, nr 1-2.
  • Nowak E., Funkcja wyborcza partii i ugrupowań politycznych w Polsce, „Państwo i Prawo” 1992, nr 5.
  • Wnuk-Lipiński E., Standard życia a zachowania wyborcze, „Studia Polityczne ISP PAN” 1992, nr 1.
  • Wybory’91 a polska scena polityczna, red. Gebethner S., Raciborski J., Warszawa 1992.
  • Żukowski T., Wybory parlamentarne ’91, „Studia Polityczne ISP PAN” 1992, nr 1.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl