Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Baza Polskiej Bibliografii Wyborczej - rok 2010

 • Adamik M., Telewizyjna reklama polityczna w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w Polsce, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 233-241.
 • Bachrynowski Sz., Ujednolicenie ordynacji wyborczych do Parlamentu Europejskiego, „Państwo i Prawo” 2010, nr 3.
 • Bartosik Ł., Kampanie profrekwencyjne przed wyborami do Parlamentu Europejskiego 2009 roku jako rodzaj marketingu społecznego, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 267-280.
 • Borasińska A., Wybory do Parlamentu Europejskiego w języku publicystów portalu internetowego www.konserwatyzm.pl, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 125-140.
 • Borowicz M., Kampania wyborcza — definicje i cechy charakterystyczne, „Athenaeum” 2010, nr 23.
 • Ciechacki D., Zdyskredytować przeciwnika, czyli negatywny przekaz wyborczy w kampanii telewizyjnej do Parlamentu Europejskiego, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 243-266.
 • Cyran A., Jarosiński B., Specyfika wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku w okręgu wyborczym małopolskie-świętokrzyskie, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 199-209.
 • Czaplicki K. W., Pozycja ustrojowa przewodniczącego PKW, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s. 107-117.
 • Dorenda M., Wrzuty, blipy i twittery. Nowe media w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 107-123.
 • Drosik A., Wykorzystanie Internetu jako podstawowej formy komunikacji w kampanii wyborczej. Studium kampanii do Parlamentu Europejskiego Sergiusza Najara, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 165-178.
 • Drzonek M., Wybory do PE w okręgu nr 13 kampania i rezultaty 2009, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 211-228.
 • Frydrych A., Zych R., Zmiana rozumienia zasady powszechności wyborów w Polsce na przykładzie wyborów do Parlamentu Europejskiego, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 71- 85.
 • Gapski M. P., Treść zasady wolnych wyborów, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s. 171-181.
 • Gawron K., Skrajna prawica na Węgrzech w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 149-161.
 • Granat M., Zasady prawa wyborczego do Zgromadzenia Narodowego we Francji, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s. 191-199.
 • Haman J., Podział mandatów w Parlamencie Europejskim między delegacje narodowe, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 23-44.
 • Jacuński M., Strategie polskich partii politycznych w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2009 w świetle badań reklamy telewizyjnej, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 213-232.
 • Jacuński M., Wiszniowski R., VII kadencja Parlamentu Europejskiego. Decyzje wyborcze, frekwencja i strategie partyjne, „Athenaeum” 2010, nr 23.
 • Jakubiak Ł, Referendum na wniosek obywateli w systemie politycznym Nowej Zelandii, „Państwo i Prawo” 2010, nr 4.
 • Jaskiernia J. (rec.), R. Ludwikowski, A. Ludwikowska, Wybory prezydenckie w USA na tle porównawczym, „Studia Wyborcze” 2010, Tom IX.
 • Jeziński M., Symboliczne uwarunkowania polityki. Przypadek kampanii do PE 2009, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 181-191.
 • Kacperski K., Problematyka systemu wyborczego do Sejmu i Senatu w programach polskich partii politycznych od Paktu lanckorońskiego do przewrotu majowego, „Przegląd Sejmowy” 2010, nr 1(96).
 • Kowalczyk K., Postaw na PO. Kampania Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:], Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R. Glajcar, W. Wojtasik, Katowice 2010, s. 157-176.
 • Kowalczyk K., Strategia i taktyka Platformy Obywatelskiej Rzeczpospolitej Polskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, „Athenaeum” 2010, nr 23.
 • Kozera M., Europejskie „rodziny” partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 89-110.
 • Kubas S., Wpływ węgierskiego systemu wyborczego na wyniki wyborów do Zgromadze­nia Krajowego i Parlamentu Europejskiego w latach l990-2009, „Studia Wyborcze” 2010, Tom IX.
 • Leksykon prawa konstytucyjnego. 100 podstawowych pojęć, red. A. Szmyt, Warszawa 2010.
 • Łukasz D., Parytet płci w regulacjach wybranych państw UE, „Analizy BAS” 2010, nr 6(31).
 • Łuszczuk M., Udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego a wiedza na temat obywatelstwa unijnego w państwach członkowskich z Europy Środkowo-Wschodniej, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 283-293.
 • Maguś W, Kreowanie wizerunków kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego z okręgu lubelskiego, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 179-197.
 • Michalak B., Ile okręgów wyborczych? Uwagi do struktury okręgów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 45-70.
 • Michalak B., Sokala A., Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, Warszawa 2010.
 • Michalak B., Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego 2009, [w:] Pytania o Europę. Opinie ekspertów, red. I. A. Szyszko, Warszawa 2010, s. 39-45.
 • Mika D., Przebieg, wyniki, analiza kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2009 r. W kontekście Bielska-Białej, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 229-240.
 • Nowina Konopka M., W poszukiwaniu e-europejskiego sukcesu, czyli o wykorzystywaniu narzędzi internetowych w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 93-106.
 • Olszewski E., Polacy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, „Studia Wyborcze” 2010, Tom IX.
 • Peszyński W., Personalizacji zachowań wyborców i wybieranych. Analiza porównawcza polskich elekcji do Parlamentu Europejskiego w 2004 i w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 193-212.
 • Piechowicz M., Kobiety w Parlamencie Europejskim po wyborach z czerwca 2009 roku w tlepolityki równościowej Unii Europejskiej, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 323- 337.
 • Pienias M., Wykorzystanie blogów w kampanii wyborczej lewicowych kandydatów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 141-163.
 • Pierzgalski M., Zastosowanie wybranych metod statystycznych w badaniach systemów wyborczych, „Studia Wyborcze” 2010, Tom IX.
 • Pokrzycka L., Wybory do Parlamentu Europejskiego 2004 i 2009 roku na łamach regionalnej prasy. Analiza na przykładzie lubelszczyzny, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 33-40.
 • Prokop K., Prawa wyborcze młodzieży, „Studia Wyborcze” 2010, Tom IX.
 • Radek R., Kampania wyborcza Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, „Athenaeum” 2010, nr 23.
 • Rakowska A., Postępowanie w sprawach z protestów wyborczych, „Państwo i Prawo” 2010, nr 3.
 • Rulka M., Wyniki wyborów parlamentarnych, prezydenckich i referendów na świecie w okresie od października 2009 roku do kwietnia 2010 roku, „Studia Wyborcze” 2010, Tom IX.
 • Scheffs Ł., Polska wideopolityka w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 77-90.
 • Seklecka A., Wybory do Parlamentu Europejskiego w programach mediów publicznych w 2009 roku: subiektywna promocja czy obiektywne informowanie?, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 59-76.
 • Skotnicki K., Centralne organy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s. 307-318.
 • Skotnicki K., Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych, Toruń 2010.
 • Sobczak J., Kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 111- 131.
 • Sobczyk M., Sokala A., Ograniczenia biernego prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s. 319-336.
 • Sokół W., Problem systemu wyborczego w negocjacjach Okrągłego Stołu,[w:] Okrągły Stół z perspektywy dwudziestolecia. Studia i analizy, red. M. Golińczak, R. Kessler, W. Suleja, Wałbrzych 2010, s. 41-48.
 • Sokół W., Systemy wyborcze do Parlamentu Europejskiego: mechanizmy i konsekwencje, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 9-22.
 • Sześciło D., Co każdy kandydat wiedzieć powinien? Podręcznik dla kandydatów w wyborach samorządowych 2010, Warszawa 2010.
 • Ścigaj P., Nacechowanie obrazów partii politycznych w prasie ogólnopolskiej w okresie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 13-32.
 • Śleszyński P., Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009. Uwarunkowania zachowań wyborczych i tendencje zmian, „Samorząd Terytorialny” 2010, nr 3.
 • Tomczak Ł., Polskie Stronnictwo Ludowe w III RP – struktura i poparcie wyborcze, [w:] Ludowcy i problematyka agrarna na początku XXI wieku, red. Ł. Tomczak, Wrocław 2010.
 • Tomczak Ł., Sojusz Lewicy Demokratycznej i Unia Pracy w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, red. R. Grajcar, W. Wojtasik, Katowice 2010.
 • Tuleja P., Konstytucyjne podstawy biernego prawa wyborczego do organów samorządu terytorialnego, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s. 385-395.
 • Turska-Kawa A., Dyspozycyjny lęk jako zmienna różnicująca aktywność wyborczą w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 295-310.
 • Wawrzyński P., Wybory do Parlamentu Europejskiego jako wskaźnik tożsamości europejskiej, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 269-281.
 • Wnorowska M., Kampania wyborcza do Europarlamentu w Malborku 7 czerwca 2009 r., [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 241-266.
 • Wojsław J., Problematyka wyborcza na łamach tygodników opinii na przykładzie „Polityki” i „Wprost”- wybory do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Media i marketing polityczny, red. M. Jeziński, W. Peszyński, A. Seklecka, Toruń 2010, s. 41-57.
 • Wojtas J., Determinanty wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego w regionie kujawsko-pomorskim, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 165-177.
 • Wojtasik W., Partie polskiej lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, „Athenaeum” 2010, nr 23.
 • Wojtasik W., Polskie wybory do Parlamentu Europejskiego w świetle koncepcji ich peryferyczności, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 133-147.
 • Zabłocki S., Miscellanea karno-wyborcze – część druga, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s. 397-415.
 • Zoll A., Czy zmieniać sposób wyboru Prezydenta RP i ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu, [w:] Amicus hominis et defensor iustitiae. Przyjaciel człowieka i obrońca sprawiedliwości. Księga Jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Sędziego Ferdynanda Rymarza, red. D. Dudek, M. Gapski, W. Łączkowski, Lublin 2010, s. 435-439.
 • Zuba K., Polskie partie eurosceptyczne w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, „Athenaeum” 2010, nr 23.
 • Zych R., Wybory – obywatelskim głosem czy martwą literą prawa?, „Studia Wyborcze” 2010, Tom IX.
 • Żukowski A., Dylematy wyboru systemu wyborczego we współczesnych demokracjach — kontekst ordynacji do Sejmu i Senatu RP, „Studia Wyborcze” 2010, Tom IX.
 • Żukowski A., Partycypacja wyborcza elektoratu do Parlamentu Europejskiego na tle wyborów ogólnokrajowych, [w:] Wybory do Parlamentu Europejskiego Prawne, polityczne i społeczne aspekty wyborów, red. A. Sokala, B. Michalak, A. Frydrych, R. Zych, Toruń 2010, s. 311-322.
 • Żukowski A., System wyborczy III RP — refleksja i postulaty zmian, [w:] Rzeczpospolita Polska 1989-2009. Problemy wybrane, red.K. Leszczyńska, Toruń 2010, s. 59-68.
 • Żukowski A., Wyborczy cenzus płci — spojrzenie historyczne i globalne, [w:] Interpretacje polityki. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Mariuszowi Gulczyńskiemu w 80. rocznicę urodzin, red. R. Bäcker, W. Hładkiewicz, A. Małkiewicz, R. Potocki, Toruń 2010, s. 183-192.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl