Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » O dezinformacja w kampaniach wyborczych

O dezinformacji w kampaniach wyborczych

Czwartek, 13 stycznia 2022 r.

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” serdecznie zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Seminarium Naukowym pn. Współczesne zagrożenia demokracji: dezinformacja w kampaniach wyborczych, które odbędzie się 3 lutego 2022 r. w godzinach 10-14.30 online za pośrednictwem MS Teams.


 

Stało się już tradycją, że Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” organizuje w każdy pierwszy czwartek lutego seminarium naukowe w ramach obchodów Światowego Dnia Wyborów. W bieżącym roku wydarzenie to, podobnie jak w roku ubiegłym, z powodu pandemii odbędzie się zdalnie.

 

Jak co roku, wydarzenie odbywa się pod patronatem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji, Prof. dr. hab. Zbigniewa Witkowskiego oraz szeregu instytucji w tym, m.in. Państwowej Komisji Wyborczej, Krajowego Biura Wyborczego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowej Izby Radców Prawnych, Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezydenta Miasta Torunia, Wydawnictwa Od.Nowa czy czasopisma naukowego Przegląd Prawa Konstytucyjnego.

 

Program spotkania zapowiada się następująco:

 

10:00-10:15 UROCZYSTE OTWARCIE SEMINARIUM

 

10:15-13:00 PANEL EKSPERCKI

 

10:15-10:30

dr hab. Agnieszka Bień-Kacała, prof. UMK

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dezinformacja – definicja, zagrożenia, reakcja

 

10:30-10:45

dr Agata Pyrzyńska

Uniwersytet Szczeciński, Komisarz Wyborczy we Włocławku I

Przejrzystość reklamy politycznej jako wyzwanie dla prawodawcy unijnego

 

10:45-11:00

dr hab. Piotr Uziębło, prof. UG

Uniwersytet Gdański

O przeciwnikach politycznych jak najgorzej. Czy zakazać kampanii negatywnej?

 

11:00-11:15

dr Kamil Stępniak

Instytut Nauk Prawnych, Collegium Humanum w Warszawie

Algorytmy priorytezujące a wolne wybory, czyli jak social media wpływają na kampanie wyborcze

 

11:15-11:30

dr hab. Ryszard Balicki, prof. UWr

Uniwersytet Wrocławski, członek Państwowej Komisji Wyborczej

Czy Facebook za nas (za)głosuje?

 

11:30-11:45

dr hab. Dorota Lis-Staranowicz, prof. UWM

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Głuchy wyborca, czyli wykluczony obywatel

 

11:45-12:00

adw. dr Izabela Czerska

Kujawsko-Pomorska Izba Adwokacka w Bydgoszczy

Prawnokarne sposoby zwalczania dezinformacji w kampaniach wyborczych – uwagi de lege lata i de lege ferenda

12:00-12:15

dr Michał Czakowski

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

Dezinformacja czy informacja – inżynieria społeczna, fake news, AI…

 

12:15-12:30

dr hab. Konrad Składowski, prof. UŁ

Uniwersytet Łódzki, członek Państwowej Komisji Wyborczej

O konieczności zmian trybu zgłaszania kandydatów w wyborach na urząd Prezydenta RP

 

12:30-12:50

DYSKUSJA

moderuje mgr Paweł Raźny

 

12:50-13:00 PRZERWA

13:00-15:20 PANEL STUDENCKI

 

13:00-13:10

Kacper Stoś

Uniwersytet Łódzki

 

Jakaż jest przeciw włóczni złego Twoja tarcza? Prawne regulacje w walce z dezinformacją podczas kampanii wyborczych

 

13:10-13:20

Jan Janukowicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiceprezes SKNPW Elektor 
Instytucja głosowania przez pełnomocnika — szanse i zagrożenia dla demokracji. Analiza prawnoporównawcza: Francja i Polska

 

13:20-13:30

Malwina Jaskólska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Sekretarz SKNPW Elektor

Fake newsy jako metoda manipulacji przekazem w kampaniach wyborczych

 

13:30-13:40

Michał Klejny

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, członek SKNPW Elektor

Ochrona prawna standardów telewizyjnych debat prezydenckich i możliwe jej dookreślenia

 

13:40-13:50

Michał Kołbuc

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezes SKNPW Elektor

Zadania organów wyborczych związane z prowadzeniem medialnej kampanii wyborczej i ich realizacja w polskim porządku prawnym

 

13:50-14:00

Kinga Chodorowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wiceprezes SKNPW Elektor 
Moda jako jedna z metod manipulacji w kampaniach wyborczych

 

14:00-14:10

Mateusz Górski

Akademia Pomorska w Słupsku

Dezinformacja w kampaniach wyborczych w Polsce w 2019 roku wokół tematu LGBT

 

14:10-14:20

Oskar Litwin

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Implementacja działań zwalczających dezinformację przez Komisję Europejską

 

14:20-14:30 
DYSKUSJA

moderuje mgr Paweł Raźny

 

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy skorzystać z linku: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTljY2IxOWEtZWFkMy00ODBmLWEzMGItNjhkODNhNTBmNWE3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e80a627f-ef94-4aa9-82d6-c7ec9cfca324%22%2c%22Oid%22%3a%22a381fcdd-c68a-413e-ac64-995bd26bd4d9%22%7d

 

Serdecznie zapraszamy!

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl