Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Program dnia I — Środa, 2 lutego 2011 roku

Miejsce: Hotel Bulwar

Sesja I
Prowadzący — Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Stefan Jaworski
11.00 Powitanie
11.15 Wystąpienia okolicznościowe
13.00 Przerwa kawowa
Sesja II
Prowadzący — prof. dr hab. Paweł Sarnecki
13.20 Rozpoczęcie
13.25 Pozycja ustrojowa i znaczenie stałych organów wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej — prof. dr hab. Andrzej Szmyt, prof. dr hab. Andrzej Sokala
13.45 Kodeks wyborczy jako szansa dla stabilizacji prawa wyborczego — prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki, dr Anna Rakowska
14.05 Zamknięcie sesji
14.10 Lunch
Sesja III
Prowadzący — prof. dr hab. Krzysztof Skotnicki
15.40 Rozpoczęcie
15.45 Dylematy twórców Ordynacji wyborczej z 1991 roku — prof. dr hab. Stanisław Gebethner
16.05 Problemy wyborów samorządowych w orzecznictwie sądów administracyjnych — dr Katarzyna Wlaźlak, dr Renata Lewicka, dr Marek Lewicki
16.25 Wybrane problemy prawa wyborczego do organów jednostek samorządu terytorialnego — doc. dr Janusz Mordwiłko
16.45 Dyskusja
17.25 Zamknięcie sesji
19.30 Uroczysta kolacja

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl