Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: ... » Konferencje » Światowy Dzień Wyborów » 20-lecie demokratycznych wyborów w Polsce » Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego

Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego

dr Marek Sobczyk

Wacław Komarnicki — Minister Sprawiedliwości (1942–1944) w swoim londyńskim gabinecie.
fot. Czesław Datka (zbiory NAC)

Jednym ze sztandarowych projektów Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu ­Mikołaja Kopernika jest organizacja cyklu wykładów im. prof. dr. Wacława Komarnickiego.

Patron wykładów był wybitnym specjalistą z zakresu prawa konstytucyjnego, wykładowcą m.in. na Uniwersytecie Stefana Batorego i Uniwersytecie Oksfordzkim, oraz działaczem politycznym (m.in. posłem, a później Ministrem Sprawiedliwości w Rządzie Londyńskim) pierwszej połowy dwudziestego wieku.

prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski.
fot. zbiór prywatny

Wykład organizowany jest cyklicznie, co najmniej raz w roku. Z reguły odbywa się w Światowy Dzień Wyborów, przypadający w pierwszy czwartek lutego każdego roku.

Słuchaczami wykładów są nie tylko pracownicy i studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale przede wszystkim praktycy prawa wyborczego, w tym komisarze wyborczy i pracownicy delegatur Krajowego Biura Wyborczego.

Prelegentami są wybitni przedstawiciele polskiej doktryny i praktyki prawa wyborczego, zaś podejmowane zagadnienia dotyczą węzłowych problemów tej dziedziny prawa. Wykłady mają charakter specjalistyczny, ale służą także popularyzacji problematyki prawa wyborczego.

Dotychczas miały miejsce trzy prelekcje: ­prof. dr. hab. Bogusława Banaszaka ­(Uniwersytet Wrocławski) „Zalety i wady wyborczego systemu proporcjonalnego”, ministra Kazimierza ­W. Czaplickiego (Kierownik Krajowego Biura Wyborczego) „O potrzebie stabilności prawa wyborczego. Wybrane problemy” oraz ­prof. dr. hab. Krzysztofa Skotnickiego ­(Uniwersytet Łódzki) „Funkcje wyborów a wielkość okręgów wyborczych”.

3 lutego 2011 roku kolejny wykład im. prof. dr. Wacława Komarnickiego, zatytułowany „Partycypacja wyborcza kobiet — wyzwania i dylematy”, wygłosi prof. dr hab. Arkadiusz ­Żukowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Arkadiusz Żukowski, „Partycypacja wyborcza kobiet — wyzwania i dylematy”
Czwarty z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl