Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » 20-lecie demokratycznych wyborów w Polsce oraz VI Światowy Dzień Wyborów

Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce oraz VI Światowy Dzień Wyborów

Środa, 9 marca 2011 r.

Dwudziestolecie demokratycznych wyborów w Polsce · Światowy Dzień Wyborów 2011
Zdjęcie pamiątkowe do pobrania

W 2011 roku po raz kolejny Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Centrum Studiów Wyborczych UMK zorganizowały obchody szóstego już Światowego Dnia Wyborów. Tym razem były one tym bardziej wyjątkowe ze względu na dwudziestą rocznicę pierwszych w pełni wolnych wyborów do Sejmu, powstania Państwowej Komisji Wyborczej w obecnym kształcie oraz powołania Krajowego Biura Wyborczego. Dlatego też tegoroczne polskie obchody Światowego Dnia Wyborów połączono z obchodami Dwudziestolecia demokratycznych wyborów w Polsce, nad którym to wydarzeniem honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Uroczystości odbyły się w Toruniu, w dniach 2–3 lutego 2011 roku, w Hotelu Bulwar oraz na Wydziale Prawa i Administracji UMK. W ich ramach pierwszego dnia uczestnicy mogli wysłuchać wystąpień przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego oraz referatów przedstawicieli świata nauki. Drugiego dnia, w czwartek, odbyły się warsztaty dla licealistów pod hasłem „Młodzi głosują” oraz czwarty z cyklu wykład im. prof. dr. Wacława Komarnickiego.

dr Zoltán Tóth i sędzia Stefan Jaworski

Do Torunia przybyli m.in. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia Europejskich Urzędników Wyborczych (ACEEEO) dr Zoltán Tóth, wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa sędzia Roman Kęska, wiceminister sprawiedliwości pan Stanisław Chmielewski, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej, Przewodniczący Centralnej Komisji Wyborczej Republiki Łotewskiej pan Arnis Cimdars, członek tejże komisji pan Raimonds Olehno, Kierownik Centrum Szkolenia w zakresie Technologii Wyborczych przy Centralnej Komisji Wyborczej Federacji Rosyjskiej, pan Aleksandr Ivanchenko, przedstawicielka OBWE dr Beata Martin-Rozumiłowicz, komisarze wyborczy i dyrektorzy delegatur KBW z całego kraju, naukowcy z Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Olsztyna i Warszawy.

Dzień pierwszy

Inauguracją obchodów był pokaz filmu – Wyborczej Kroniki Filmowej, przygotowanej przez Centrum Studiów Wyborczych przy udziale pracowników Uczelnianego Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania UMK, ukazującej wydarzenia sprzed dwudziestu lat oczami ówczesnych mediów. Po projekcji Pan Przewodniczący PKW, sędzia Stefan Jan Jaworski przywitał zebranych gości. Następnie udzielił głosu przedstawicielom władz państwowych, gościom zagranicznym, Rektorowi UMK i przedstawicielom władz lokalnych. Wystąpienia okolicznościowe skupiły się na gratulacjach i życzeniach skierowanych do przedstawicieli organów wyborczych i wyborczego aparatu pomocniczego na ręce Przewodniczącego PKW i jej Sekretarza, a zarazem kierownika Krajowego Biura Wyborczego Kazimierza Wojciecha Czaplickiego.

sędzia Stefan Jaworski, wiceminister Stanisław Chmielewski, sędzia Roman Kęska, rektor Andrzej Radzimiński, prezydent Michał Zaleski

Po krótkiej przerwie, rozpoczęła się kolejna sesja. Przewodniczył jej prof. dr hab. Paweł Sarnecki. Składały się na nią dwa wystąpienia. Pierwsze nt. „Pozycja ustrojowa i znaczenie stałych organów wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej” wygłosił w imieniu własnym i współautora (prof. dr. hab. Andrzeja Sokali) prof. dr hab. Andrzej Szmyt.

prof. dr hab. Andrzej Szmyt

Drugie poświęcone kodeksowi wyborczemu jako szansie na stabilizację prawa wyborczego zaprezentowała dr Anna Rakowska (współautorem był prof. Krzysztof Skotnicki).

dr Anna Rakowska

Po przerwie na obiad goście powrócili do sali konferencyjnej by wysłuchać trzech wystąpień: prof. dr hab. Stanisława Gebethnera nt. „Dylematy twórców Ordynacji wyborczej z 1991 roku”, trójki młodych naukowców z Łodzi – dr Katarzyny Wlaźlak, dr Renaty Lewickiej i dr Marka Lewickiego nt. „Problemy wyborów samorządowych w orzecznictwie sądów administracyjnych” oraz doc. dr Janusza Mordwiłko nt.  „Wybrane problemy prawa wyborczego do organów jednostek samorządu terytorialnego”.

sędzia Stefan Jan JaworskiPo wystąpieniach miała miejsce dyskusja. Głos zabrał prof. Andrzej Mączyński, nawiązując do wystąpienia dotyczącego kodeksu wyborczego zauważył, że istotna dla stabilizacji prawa wyborczego byłaby konstytucjonalizacja Państwowej Komisji Wyborczej. W odpowiedzi wypowiedział się prof. Krzysztof Skotnicki zgadzając się z przedmówcą.

Pierwszy dzień obchodów zakończyła uroczysta kolacja. W jej trakcie przedstawicielom organów wyborczych i aparatu wyborczego wręczony został tort ufundowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

„Młodzi głosują”

Drugiego dnia, na Wydziale Prawa i Administracji odbyło się spotkanie edukacyjne dla młodzieży licealnej pod hasłem „Młodzi głosują”. Składało się ono z dwóch części – warsztatów i spotkania z ekspertami. Udział w nim wzięli przedstawiciele z toruńskich i chojnickich szkół średnich. Na warsztatach zaprezentowane zostały trzy tematy – alternatywne sposoby głosowania, przymus wyborczy oraz głosowanie w Rzeczypospolitej Polskiej.

Alternatywne sposoby głosowania
mgr Michał Czakowski
Przymus wyborczy
mgr Radosław Zych
Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród licealistów z okazji Światowego Dnia Wyborów w 2011 roku
mgr Paweł Raźny
Młodzi głosują
Płyta CD z materiałami dla uczestników warsztatów

mgr Radosław Zych, mgr Michał Czakowski

Następnie młodzi wyborcy mieli okazję spotkać się z ekspertami z kraju i zagranicy. Rodzimych znawców prawa wyborczego reprezentowali: przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej, Wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Łódzkiego, dr Anna Rakowska z CSW UŁ, dyrektor zespołu prawnego i organizacji wyborów Krajowego Biura Wyborczego – Beata Tokaj, kierownik programu Programu Prawa i Instytucji Demokratycznych Instytutu SprawPublicznych oraz współpracownik Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dr Jarosław Zbieranek. Licznie przybyli również eksperci z zagranicy: Sekretarz Genralny ACEEEO, przedstawiciele organów wyborczych Łotwy i Rosji oraz prof. Jiři Jirasek (Univerzita Palackého v Olomouci, Czechy). W swoich wypowiedziach ekperci zwrócili uwagę na zaangażowanie i odpowiedzialność, jaka powinna wiązać się wykonywaniem praw wyborczych.

dr Anna Rakowska, prof. Krzysztof Skotnicki

Dzień drugi

Goście po południu mieli okazję wysłuchać recenzji wszystkich dziesięciu wydanych do tej pory w ciągu ostatnich pięciu lat tomów „Studiów Wyborczych”.

Panel poświęcony jubileuszowi czasopisma poprowadził minister Kazimierz Wojciech Czaplicki. Nastepnie głos zabrał prof. Krzysztof Skotnicki — redaktor naczelny pisma, przedstawiając kulisy jego powstania. Recenzję przedstawił prof. Ryszard Chruściak odnosząc się w niej nie tylko do zawartości tomów „Studiów Wyborczych”, ale także do studiów wyborczych jako kształtującej się specjalności naukowej. Z okazji jubileuszu zorganizowana została wystawa dotychczas wydanych tomów wraz z skorowidzem i załącznikami.

Ostatnim punktem obchodów Światowego Dnia Wyborów był organizowany już po raz czwarty wykład imienia prof. dr. Wacława Komarnickiego. O stałej porze – godzinie 17.00 – tym razem, ze względu na ilość uczestników, w sali konferencyjnej hotelu Bulwar prof. Andrzej Sokala przywitał zebranych i oddał głos prof. Arkadiuszowi Żukowskiemu, który przedstawił wyzwania i dylematy związane z partycypacją wyborczą kobiet. W swoim wystąpieniu Pan profesor zaprezentował dane dotyczące nie tylko wykonywania przez kobiety prawa głosu, ale również obrazujące ich udział w sprawowaniu władzy oraz mechanizmy mające im ten udział ułatwić – kwoty na listach wyborczych czy zagwarantować – kwoty mandatowe.

Arkadiusz Żukowski, „Partycypacja wyborcza kobiet — wyzwania i dylematy”
Czwarty z cyklu wykładów imienia profesora Wacława Komarnickiego

prof. Arkadiusz Żukowski, prof. Andrzej Sokala

Na zakończenie wykładu, zgodnie z tradycją, pamiątkową fotografię otrzymał zeszłoroczny referent prof. Krzysztof Skotnicki.

prof. Arkadiusz Żukowski, prof. Krzysztof Skotnicki, prof. Andrzej Sokala

Zwieńczeniem uroczystości była uroczysta kolacja w Sali Wielkiej Dworu Artusa, na którą uczestników obchodów zaprosił Prezydent Miasta Torunia, Pan Michał Zaleski.

prezydent Michał Zaleski

prof. Andrzej Sokala, sędzia Stefan Jaworski

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl