Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Wykład im. prof. dra Wacława Komarnickiego, 7 lutego 2019 r.

Wykład im. prof. dra Wacława Komarnickiego, 7 lutego 2019 r.

afd

Wtorek, 15 stycznia 2019 r.

Z okazji Światowego Dnia Wyborów, który przypada w pierwszy czwartek lutego, odbędzie się tradycyjny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Prelekcję pt. „ Niegodność wyborcza: instytucja potrzebna czy niepotrzebne ograniczenie praw wyborczych” wygłosi prof. Uniwersytetu Łódzkiego, dr hab. Anna Rakowska-Trela, pracownik Katedry Praw Konstytucyjnego, związana z Łódzkim Centrum Studiów Wyborczych.

Na wykład zapraszają: Sędzia Wojciech Hermeliński, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej; Minister Magdalena Pietrzak, Szef Krajowego Biura Wyborczego oraz Prof. dr hab. Andrzej Sokala, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu.

Miejscem prelekcji będzie Sala Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, przy ul. Władysława Bojarskiego 3. Początek o godzinie 17.00.

Zainteresowanych udziałem prosimy o zgłaszanie obecności do dnia 29 stycznia br. (wtorek) na adres e-mail: csw@umk.pl.

dr hab. Anna Rakowska-Trela, prof. UŁ

Wieloletni pracownik Centrum Studiów Wyborczych i Katedry Prawa Konstytucyjnego UŁ. Autorka wielu opinii i publikacji z zakresu prawa wyborczego i prawa samorządowego, w tym dotyczących zasad oraz konstytucyjnej i ustawowej regulacji oraz historii prawa wyborczego, w tym administracji wyborczej, kampanii wyborczej, alternatywnych sposobów głosowania, prawa wyborczego państw obcych, praw wyborców i uczestników rywalizacji wyborczej. Autorka publikacji z zakresu prawa samorządowego, wieloletnia radna Rady Miejskiej, przewodnicząca Komisji Statutowej.
Współpracuje z administracją wyborczą, uczestniczy w charakterze eksperta-referenta w spotkaniach komisarzy wyborczych, pracowników KBW i delegatur KBW.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa wyborczego i samorządowego. Uczestniczy w sądowych procedurach wyborczych jako pełnomocnik uczestników tych postępowań, a także w postępowaniach sądowych dotyczących zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl