Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Sędzia Wojceich Hermeliński o standardach prawa wyborczego

Sędzia Wojciech Hermeliński o standardach prawa wyborczego

afd

Czwartek, 13 lutego 2020 r.

W miniony czwartek odbył się kolejny wykład z cyklu im. Profesora dra Wacława Komarnickiego. Sędzia Wojciech Hermeliński przedstawił referat poświęcony kwestiom standardów prawa wyborczego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Prawa Człowieka. Tradycyjnie w pierwszy czwartek lutego na Wydziale Prawa i Administracji UMK ok. godz. 17.00 rozpoczął się już trzynasty wykład im. Prof. dra Wacława Komarnickiego. Prelegent w wystąpieniu skoncentrował się na istotnych acz niekiedy kontrowersyjnych orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego w sprawach wyborczych, kształtujących standardy rodzimego prawa wyborczego. Przekazał przy tym wiele informacji za kulis podejmowania jakże ważkich dla wyborów orzeczeń np. w sprawie o sygnaturze K 9/11.  Podniósł mięszy innymi kwestie dotyczące sposoób głosowania i ich oceny, które stanowią podstawową gwarancję realizacji zasady wyborów powszechnych. Nawiązał również do kwestii ubezwłasnowolnienia w tej mierze i znanego już szeroko orzeczenia ETPCz w sprawie Alajos Kiss v. Węgry.

Wystąpienie wzbudziło zainteresowanie i wywołało dyskusję, w której aktwyny udział wzięli członkowie PKW — sędziowie Trybunału Konstytucyjnego (Zbigniew Cieślak), Sądu Najwyższego (Wojciech Kozielewicz) oraz Naczelnego Sądu Administracjnego (Sylwester Marciniak). Nie zabrakło także głosów przedstawicieli doktryny, w tym prof. Krzystofa Skotnickiego, porf. Zbigniewa Naworskiego, prof. Bożeny Gronowskiej, prof. Michała Balcerzaka. Po dyskusji słuchacze mieli okazję poprosić referenta  o złożenie autografu w broszurce (drukowanej wersji wykładu). Z czego chętnie skorzystali.

Zamykając spotkanie prof. Andrzej Sokala dziękując za wieloletnią, owocną współpracę wręczył bukiet p. dyrektor Elżbiecie Jakubowskiej z toruńskiego TNOiK-u (wydawcy serii).

Wykład zgormadził licznych uczestników, w tym m.in.:

  • przedstawicieli administracji wyborczej — przewodniczącego PKW- s. Wojciecha Kozielewicza, zastępcę PKW s. Sylwestra Marciniaka, s. Zbigniewa Cieślka (członka PKW), p. Magdalenę Pietrzak — Szefa KBW, dyr. Krzystofa Lorentza, dyr. Lecha Gajzlera, dra Tomasza Gąsiora, Dorotę Tulczyńską i Grzegorza Gąsiora z centrali KBW oraz komisarzy wyborczych z Bydgoszczy, Siedlec, Słupska, Torunia czy Włocławka, a także dyrektorów delegatur KBW z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Płocka, Siedlec, Torunia i pracowników z delegatury w Bydgoszczy i Toruniu,
  • delegatów instytucji państwowych — dr Jarosław Zbieranek z Komisji Ekspertów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, samorządowych — p. Jacek Mularz — sekretarz Miasta Torunia, a także członków trzeciego sektora — m.in. p. Zofia Lutkiewicz z Fundacji Odpowiedzialna Polityka,
  • reprezentantów środowiska akademickiego z ośrodków w Bydgoszczy (dr Marta Czakowska, dr Michał Czakowski), Gdańsku (prof. Andrzej Szmyt, prof. Piotr Uziębło), Łodzi (prof. Krzystof Skotnicki, prof. Anna Rakowska-Trela), Szczecnie (dr Agata Pyrzyńska, dr Radosław Zych), Wrocławiu (prof. Michał Bernaczyk) oraz oczywiście licznie zgromadzonych pracowników rodzimego Uniwersytetu,
  • studentów, w tym członków SKNPW „Elektor”.
W tym roku wykład poprzedzony był studenckim semianrium nt. „ Jakie powinny być standardy prowadzenia kampanii wyborczej?”, które zgormadziło bardzo liczną i co bardzo cieszy, głównie młodą widownię.
Wykład zorganizowany został przez Państwową Komisję Wyborczą, Krajowe Biuro Wyborcze oraz nasze Centrum.
Zainteresowanych zachęcamy do lektury treści wykładu Pana Sędziego, a także wczesniejszych wykładów z cyklu. Dostępnę są one do pobrania TUTAJ.
20200206_171852.jpg
20200206_171930.jpg
20200206_171942.jpg
20200206_172103.jpg
fot. afd

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl