Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Głosowanie nie jest takie trudne!

Głosowanie nie jest takie trudne!

Piątek, 16 września 2011 r.

Od dziś na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rusza akcja przygotowana przez Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” - „Głosowanie nie jest takie trudne!”. Patronat Honorowy nad nią objął Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK, prof. dr hab. Andrzej Sokala, zaś Patronami Medialnymi przedsięwzięcia są Gazeta Wyborcza oraz AUTOBOX. Akcja obejmie swoim zasięgiem obszar województwa kujawsko-pomorskiego. Plakaty będą zachęcać do głosowania pasażerów komunikacji miejskiej Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Inowrocławia, Grudziądza i Brodnicy, a także studentów UMK  i wszystkich przebywających na terenie całego kampusu akademickiego.

 

Inicjatywą „Głosowanie nie jest takie trudne!” SKNPW „Elektor” zamierza otworzyć swoją działalność w roku akademickim 2011/2012. Akcja adresowana jest do wszystkich wyborców i ma na celu zmobilizowanie obywateli do skorzystania z przysługującego im czynnego prawa wyborczego. Przygotowane dla celów akcji plakaty ilustrują udział w głosowaniu. Pokazują, iż akt ten nie wymaga dużego wysiłku i nie zajmuje sporo czasu, a jednocześnie jest tak ważny w życiu społeczeństwa. Koło stara się w sposób humorystyczny, najlepiej przemawiający do adresatów, zachęcić do odwiedzenia lokali wyborczych w dniu 9 października 2011 r.  w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Pani Agata Pyrzyńska — prezes „Elektora” o akcji

 

Obok inicjatywy mającej na celu zachęcić do wzięcia udziału w głosowaniu studenci z „Elektora” przygotowali także broszurkę — „Co się dzieje z Twoim głosem w wyborach parlamentarnych?”. Ta niezbyt obszerna publikacja w kalrowny sposób, w formie pytań i odpowiedzi, przybliża najważniejsze zagadnienia związane z głosowaniem i przeliczaniem głosów na mandaty w zbliżających się wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

 

To lektura szczególnie dla początkujących wyborców (…) W formie pytań i odpowiedzi, studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w przystępny sposób przedstawiają najważniejsze informacje o procedurach głosowania i zasadach systemu wyborczego. Wyjaśnia, jak zdobyć zaświadczenie o prawie do głosowania, jak głos przekłada się na wynik wyborów. Szczególnie pomocna w związku z tym, że wprowadzony niedawno kodeks wyborczy przewiduje różne nowości np. głosowanie korespondencyjne czy przez pełnomocnika.

wypowiedź dra Jarosława Zbieranka o broszurce dla „Metra”

źródło: http://www.emetro.pl/emetro/1,85648,10276447,Kto_kreci_karuzela_wyborcza_.html

 

Co się dzieje z Twoim głosem w wyborach parlamentarnych?
broszurka Studenckiego Koła Naukowego Prawa Wyborczego Elektor

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl