Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Kolejny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego

Kolejny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego

Paweł Raźny

Środa, 11 stycznia 2017 r.

W ramach obchodów Światowego Dnia Wyborów, przypadającego na dzień 2 lutego 2017 r., odbędzie się tradycyjny Wykład im. Prof. Dr. Wacława Komarnickiego. Tym razem prelekcję wygłosi Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski z Instytutu Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, a jej tematem będzie Kryzys wyborów czy kryzys demokracji liberalnej?

Na wykład zapraszają: Sędzia Wojciech Hermeliński, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej; Minister Beata Tokaj, Szef Krajowego Biura Wyborczego, Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Prof. dr hab. Andrzej Sokala, Kierownik Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu.

Miejscem prelekcji będzie Sala Posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, przy ul. Władysława Bojarskiego 3. Początek o godzinie 17.00.

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

Profesor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce. Pracownik Zakładu Systemów Politycznych i Administracji Publicznej w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1983-2016 kierownik tego zakładu. W latach 1996-1999 dyrektor Instytut Politologii. Od  2006 r. członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Specjalizuje się w problematyce współczesnych systemów politycznych, w tym w funkcjonowaniu instytucji politycznych, teorii demokracji, partiach i systemach partyjnych oraz procesie zmian politycznych w Europie Środkowej i Wschodniej. Prowadzi badania na temat tworzenia rządów koalicyjnych.

Promotor ponad 20 prac  doktorskich. Recenzent w 40 przewodach habilitacyjnych i 62 przewodach doktorskich. Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Laureat licznych nagród naukowych, w tym Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za całokształt dorobku naukowego, uzyskanej w 2011 r.

Autor 8 samodzielnych monografii, 10 monografii współautorskich i ponad 250 artykułów naukowych. Do najważniejszych prac  należą Erozja systemu politycznego PRL. Studium procesu (1992), Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach (2004), Partie i systemy partyjne państw członkowskich Unii Europejskiej na przełomie wieków (2009), System polityczny RP (2012), Współczesne teorie demokracji (2016).

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl