Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Komunikat z badania CBOS i CSW UMK

Opinie Polaków o wybranych instytucjach prawa wyborczego

Czwartek, 15 maja 2014 r.

Przed zbliżającym się głosowaniem w wyborach do Parlamentu Europejskiego nasza jednostka wspólnie z Centrum Badania Opinii Społecznej przeprowadziła badanie obrazujące stosunek Polaków do wybranych instytucji prawa wyborczego, najczęsciej dyskutowanych w przestrzeni publicznej od momentu uchwalenia Kodeksu wyborczego. Jego wyniki zostały ujęte i omówione w załączonym poniżej komunikacie pt. „Polacy o proponowanych zmianach w prawie wyborczym” autorstwa Beaty Roguskiej i Jarosława Zbieranka.

Polacy o proponowanych zmianach w prawie wyborczym
Komunikat CBOS i CSW UMK

Komantarzy w imieniu Centrum Studiów Wyborczych udziela dr Jarosław Zbieranek (tel. 692455470).

Ponieważ procesowi zmian prawnych powinna towarzyszyć pogłębiona refleksja obejmująca również badania postaw i opinii wyborców, Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Centrum Badania Opinii Społecznej postanowiły przeprowadzić wspólne badanie dotyczące tej kwestii. Uznaliśmy, że zbliżające się wybory do Parlamentu Europejskiego mogą stanowić pewien punkt odniesienia, a okres przedwyborczy i uwaga, przynajmniej części respondentów, skierowana na sprawy związane z wyborami, może im ułatwić formułowanie opinii i ocenę proponowanych zmian w prawie wyborczym. W badaniu skupiliśmy się na kwestiach będących w ostatnim czasie przedmiotem debaty, takich jak: udział procentowy kandydatów różnych płci na listach wyborczych i potencjalne modyfikacje w tym zakresie; alternatywne procedury głosowania; propozycje zmian w konstrukcji tzw. ciszy wyborczej; obniżenie granicy wieku uprawniającego do głosowania; ograniczenie dotycząca spotów wyborczych. Ponadto kontekstowo zbadane zostały tendencje związane z kanałami komunikacji i źródłami wiedzy o wyborach.

z wstępu do komunikatu

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl