Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Konferencja: Wybory do PE

Szósta konferencja o wyzwaniach prawa wyborczego na WPiA UMK w Toruniu

Niedziela, 14 kwietnia 2019 r.

15 maja br. na WPiA UMK w Toruniu odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pt. Wyzwania współczesnego prawa wyborczego: Wybory do Parlamentu Europejskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła m.in. Państwowa Komisja Wyborcza, Krajowe Biuro Wyborcze oraz Polskie Towarzystwo Prawa Konstytucyjnego. Termin zgłoszeń udziału upływa 28 kwietnia br.

Szósta edycja Konferencji, którą – jak co roku – organizuje Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor”, działające pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Kierownika Centrum Studiów Wyborczych UMK w Toruniu, poświęcona zostanie wyborom do Parlamentu Europejskiego. Celem wydarzenia jest omówienie podobieństw, tożsamości i różnic istniejących w systemach wyborczych państw członkowskich UE oraz identyfikacja i analiza problemów praktyki wyborczej występujących przy organizacji eurowyborów.

Program wydarzenia składa się z dwóch części. W pierwszej, zaplanowany został panel ekspercki. Wezmą w nim udział teoretycy i praktycy wyborów. Podobnie jak w latach ubiegłych będą to reprezentanci organizacji międzynarodowych, organów państwa, administracji wyborczej i organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele świata nauki z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce. W drugiej części przewidziane zostały panele wystąpień młodych badaczy wyborów: studentów, doktorantów i pracowników naukowych z Polski i zagranicy. Tematami ich wystąpień będą wybrane aspekty procesu wyborczego z perspektywy prawniczej, politologicznej i socjologicznej.

Na uwagę zasługuje fakt, że w poprzednich edycjach Konferencji wzięło udział blisko 800 uczestników, a I i III edycja wydarzenia – zorganizowana w marcu 2013 r. i czerwcu 2015 r. – otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie dla Kół Naukowych odbywającym się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – StRuNa 2013 i 2015 w kategorii „Konferencja Naukowa Roku 2013”, oraz „Konferencja Naukowa Roku 2015„.

Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w Konferencji Wszystkich, których zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce prawa wyborczego, w tym przedstawicieli takich dyscyplin jak: prawo, administracja, politologia, stosunki międzynarodowe, socjologia oraz dziedzin pokrewnych, jak również reprezentantów praktyki wyborczej.

Więcej informacji o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/446744776067753

Kontakt: elektor@stud.umk.pl; sknelektor@gmail.com

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników czynnych i biernych: https://goo.gl/forms/zt77cPxUj2iqxThz2

Abstrakty w przypadku zgłoszeń uczestnictwa czynnego: sknelektor@gmail.com

Udział bierny w wydarzeniu jest bezpłatny.

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl