Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Zjazd Katedr Prawa Konstytcyjnego w Toruniu

Zjazd Katedr Prawa Konstytcyjnego w Toruniu

Niedziela, 26 maja 2013 r.

Katedra Prawa Konstytucyjnego, kierowana przez prof. zw. dr hab. Zbigniewa Witkowskiego, była gospodarzem LV Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, który odbył w Toruniu w dniach 16-18 maja br.

 

Swoją obecnością tegoroczny Zjazd zaszczycili również wicemarszałek Sejmu Pan Cezary Grabarczyk, wicemarszałek Senatu Pan Jan Wyrowiński, prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. dr hab. Andrzej Rzepliński oraz wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Janusz Trzciński. Z uczestnikami konferencji spotkał się także Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski, który objął honorowy patronat nad LV Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego.

 

Ideą przewodnią Zjazdu były „Samorządy w Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r.”. Podczas trzech sesji plenarnych referaty zaprezentowali :  prof. dr hab. Paweł Sarnecki, prof. dr hab. Andrzej Bałaban, dr hab. Jerzy Ciapała, prof. US, dr hab. Wojciech Orłowski, dr Anna Rytel-Warzocha i dr Piotr Uziębło z UG, dr Ryszard Krawczyk z UŁ oraz dr Aleksandra Kustra z UMK. Referaty poświęcone zostały bardzo trudnym, ale i ważnym problemom jak : system źródeł prawa samorządowego, nowe tendencje w funkcjonowaniu samorządu lokalnego (tzw. budżety partycypacyjne, obywatelska inicjatywa uchwałodawcza itp.), problematyka samorządowa w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Senat RP jako izba samorządowa, problemy samorządowego prawa wyborczego itp.), istotne problemy samorządów zawodowych i ich zakotwiczenie w konstytucji, w tym zwłaszcza problemy samorządów zawodów prawniczych (sędziów, notariuszy, radców prawnych i adwokatów).

 

Honorowy Patronat nad LV. Zjazdem Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego objęli Prezydent Miasta Torunia Pan Michał Zaleski oraz JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz Dziekan WPiA dr hab. Tomasz Justyński, prof. UMK.

Za http://www.home.umk.pl/~kkonst/2013/05/lv-zjazd-katedr-i-zakladow-prawa-konstytucyjnego/

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl