Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Prawa i Administracji UMKUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jesteś tutaj: Aktualności » Archiwum » Monografia o wyzwaniach

Monografia o wyzwaniach

Paweł Raźny

Piątek, 10 października 2014 r.

Nakładem Wydawnictwa Naukowego UMK ukazała się monografia „Wyzwania współczesnego prawa wyborczego” pod red. nauk. Agaty Pyrzyńskiej, Pawła Raźnego, Jagody Wojciechowskiej i Radosława Zycha. Recenzentami tomu są: dr hab. Marek Sobczyk, dr Wojciech Peszyński i dr Jarosław Zbieranek.

 

Niniejsza publikacja, obejmująca dwadzieścia artykułów autorstwa młodych badaczy problematyki wyborczej z największych ośrodków akademickich w kraju i stenogram debaty ekspertów z dnia 15 marca 2013 roku, wśród których znalazł się Sędzia Stefan Jan Jaworski, Przewodniczący Państwowej Komisji Wy¬borczej oraz Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki, Szef Krajowego Biura Wyborczego, mieści analizę problemów prawa wyborczego za¬równo z perspektywy prawniczej, politologicznej, socjologicznej i kulturowej.
Zakreślony w tytule pracy wybór tematu uważam za bardzo trafny. Polskie prawo wyborcze uporało się bowiem z bodajże najważniejszym przez lata wyzwaniem, mianowicie stworzeniem jednego aktu prawnego, któryby w sposób kompleksowy regulował przygotowanie i przeprowadzanie wyborów w Polsce w miejsce dotychczasowych pięciu ordynacji wyborczych. (…)
W tym stanie rzeczy pytania o wyzwania prawa wyborczego w swoistej „epoce pokodyfikacyjnej” są jak najbardziej zasadne, zwłaszcza jeśli uwzględni się także dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość we wszelkich aspektach, w tym prawnym, społecznym, politycznym i technologicznym. Ważna jest identyfikacja samych wyzwań, to jest obszarów, co do których istnieje potrzeba zmian lub nowych regulacji, a także wskazanie konkretnych postulatów i pomysłów, które powinny, a przynajmniej mogłyby, stać się przedmiotem dyskusji.
Z recenzji dr hab. Marka Sobczyka
Jako Kierownik Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego doktoranci i współpracownicy podjęli trud przygotowania niniejszej pracy, chciałbym serdecznie pogratulować autorom udziału w tym wartościowym projekcie naukowym, który – w mojej opinii – ma szansę stać się istotnym przyczynkiem do debaty nad kształtem pożądanych zmian prawa wyborczego. Chciałbym też bardzo podziękować tym wszystkim, bez których życzliwości wydanie tomu, który oddajemy w ręce P.T. Czytelników nie mogłoby być do skutku.
Ze Słowa wstępnego prof. dra hab. Andrzeja Sokali

Niniejsza publikacja, obejmująca dwadzieścia artykułów autorstwa młodych badaczy problematyki wyborczej z największych ośrodków akademickich w kraju i stenogram debaty ekspertów z dnia 15 marca 2013 roku, wśród których znalazł się Sędzia Stefan Jan Jaworski, Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej oraz Minister Kazimierz Wojciech Czaplicki, Szef Krajowego Biura Wyborczego, mieści analizę problemów prawa wyborczego zarówno z perspektywy prawniczej, politologicznej, socjologicznej i kulturowej.

Zakreślony w tytule pracy wybór tematu uważam za bardzo trafny. Polskie prawo wyborcze uporało się bowiem z bodajże najważniejszym przez lata wyzwaniem, mianowicie stworzeniem jednego aktu prawnego, któryby w sposób kompleksowy regulował przygotowanie i przeprowadzanie wyborów w Polsce w miejsce dotychczasowych pięciu ordynacji wyborczych. (…) W tym stanie rzeczy pytania o wyzwania prawa wyborczego w swoistej „epoce pokodyfikacyjnej” są jak najbardziej zasadne, zwłaszcza jeśli uwzględni się także dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość we wszelkich aspektach, w tym prawnym, społecznym, politycznym i technologicznym. Ważna jest identyfikacja samych wyzwań, to jest obszarów, co do których istnieje potrzeba zmian lub nowych regulacji, a także wskazanie konkretnych postulatów i pomysłów, które powinny, a przynajmniej mogłyby, stać się przedmiotem dyskusji.

Z recenzji dra hab. Marka Sobczyka

 

Jako Kierownik Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którego doktoranci i współpracownicy podjęli trud przygotowania niniejszej pracy, chciałbym serdecznie pogratulować autorom udziału w tym wartościowym projekcie naukowym, który – w mojej opinii – ma szansę stać się istotnym przyczynkiem do debaty nad kształtem pożądanych zmian prawa wyborczego. Chciałbym też bardzo podziękować tym wszystkim, bez których życzliwości wydanie tomu, który oddajemy w ręce P.T. Czytelników nie mogłoby być do skutku.

Ze Słowa wstępnego prof. dra hab. Andrzeja Sokali

  «   Wstecz

Wykłady prof. dr. Wacława KomarnickiegoDecyduję, więc głosuję!Polska Bibliografia Wyborcza

Partnerzy Centrum Studiów Wyborczych

Kontakt z CSW

Centrum Studiów Wyborczych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wydział Prawa i Administracji
ul. Władysława Bojarskiego 3,
87-100 Toruń
tel. +48 56 611 41 29
e-mail: csw@umk.pl